22.000 medarbejdere kommer tættere på CO2-neutralitet

Når Aarhus Kommunes cirka 22.000 medarbejdere går på arbejde, udleder de cirka 70 pct. mindre CO2, end de gjorde i 2008. Faldet i CO2-udledning er resultatet af en fokuseret indsats, som skal gøre Aarhus Kommune som koncern CO2-neutral i 2030. Byrådet behandler klimaregnskabet i morgen.

”Som en af byens store arbejdspladser har vi et særligt stort ansvar. Det er virksomheder og borgere, der med ændrede vaner og nye måde at arbejde og producere på er med til at skabe den grønne omstilling i Aarhus. Derfor har vi som arbejdsplads fokus på at finde nye energi og CO2-besparende måde at løse vores opgaver på,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune

Udover gevinsten ved de lokale indsatser så har man også høstet frugterne af de nationale indsatser, som blandt andet betyder, at 80 procent af strømmen i Danmark i dag bliver leveret af vedvarende energikilder samt udfasning af kul i kraftvarmesystemet.

Elbiler og elcykler er inde i varmen

Et af de områder, hvor Aarhus Kommune har sat ind, er at udskifte vognparken med klimavenlige alternativer. Byrådet vedtog i 2018 ’Grøn Transportplan’, som kort fortalt går ud på at skifte til nulemissionsbiler, men også sikre alternativer som elcykler til kommunens medarbejdere. Indtil nu er udledningen fra kommunens egen transport faldet med cirka 30 procent siden 2008.

Coronakrisen giver nye digitale arbejdsgange

Selvom 2020 har stået i coronakrisens tegn, der har skabt - og stadig skaber - store udfordringer for mange erhvervsdrivende i Aarhus, har det på godt og ondt også været en enorm forandring i nye digitale arbejdsgange. I Aarhus Kommune har mange tusinde medarbejdere arbejdet hjemme. Det har vist sig at have nogle positive sidegevinster, som man skal tage med sig på den anden side af Corona-krisen.

”Udover den fleksibilitet hjemmearbejde giver medarbejderne – eksempelvis hvis man er småbørnsfamilie – har coronakrisen vist os, at vi har en lang række digitale værktøjer, som vi skal tage med som en helt naturlig del af vores arbejde. Eksempelvis sparer videomøder os for mange kørte kilometer – det giver både en CO2-reduktion, en økonomisk besparelse og er også med til at skabe bedre fremkommelighed på vejene,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Fakta

Aarhus Kommune udarbejder årligt to klimaregnskaber: Ét for kommunen som koncern og ét for kommunen som bysamfund. Begge regnskaber gør status på koncernens og bysamfundets lokale udledning og optag af drivhusgasser i forhold til den samlede påvirkning af atmosfærens indhold af drivhusgasser (Scope 1-2 omregnet til CO2). Altså koncernens klima-påvirkning.
Ved ”kommunen som koncern” forstås kommunen som organisation med de seks magistratsafdelinger og deres medarbejdere samt de kommunalt ejede selskaber.