Aarhus Lufthavn udvider ejerkredsen og styrker kapitalgrundlaget

Aarhus Kommune overtog ved årsskiftet 2016/2017 langt størsteparten af aktierne (90,02 procent) i Aarhus Lufthavn A/S, mens de øvrige aktier blev delt ligeligt mellem Syddjurs og Norddjurs Kommuner. Formålet var at igangsætte en turn-around, som nu har vist sig som en succes, blandt andet fordi SAS og EasyJet har valgt at satse stort på Aarhus Lufthavn. Passagertallet i lufthavnen er således øget med 30 procent fra 2017 til 2018.

En privat investor – den lokale erhvervsmand Jens Stausholms selskab Staus A/S – har tilkendegivet interesse for at indgå i ejerkredsen. Ejerkommunerne er på baggrund af det og en ny businessplan enige om at sætte tryk på en yderligere udvikling af lufthavnen med henblik på at nå et højere ambitionsniveau og et markant øget passagertal i fremtiden.

De tre byråd imødekommer derfor ønsket om en udvidelse af ejerkredsen med Staus A/S og behovet for udvidelse af aktiekapitalen. Samtidig tages der skridt til at nedsætte en ny bestyrelse.