Aarhus satser på en god genstart efter corona-krisen

”Vi vil pumpe mere liv i byen henover sommeren,”
Jacob Bundsgaard, borgmester Aarhus Kommune

Corona-krisen har været hård ved især turismen, detailhandlen og oplevelsesindustrien. Nedlukning har i perioder sat sit præg på byen med store økonomiske konsekvenser til følge.

”Danmark går mod lysere tider uden corona, og optimismen er ved at vende tilbage overalt. Vi ønsker at give byen en god genstart med tre puljer, som hver især kan bidrage til at give byen mere opmærksomhed, energi og lidt større smil i dagligdagen. På den måde giver vi nogle pressede brancher et rygstød og kan samtidig glæde byens borgere og gæster.”
Jacob Bundsgaard, borgmester Aarhus Kommune

TURISMEN

For at styrke byens turismeindustri er der afsat 2 mio. kr. til tiltag, som kan bidrage til en god genstart. Midlerne tildeles projekter, som kan markedsføre Aarhus som turistdestination og til projekter med nye modeller og koncepter, der kan sikre en bæredygtig turisme i byen.

Projekterne skal bidrage til at stimulere omsætning og aktivitet for byens hoteller, restauranter, detailhandel m.v.

Som udgangspunkt tildeles bevillinger á max. kr. 250.000 pr. projekt.

DETAILHANDLEN

Detailhandlen i Danmark er blandt de brancher, som er hårdest ramt af Corona krisen.  Krisen har samtidig forstærket de forandringer, der allerede var i gang som konsekvens af en markant øget nethandel og flere virtuelle butikker. For at styrke byens detailhandel er der afsat 2 mio. kr. til effektfulde projekter, som kan bidrage til en god genstart for detailhandlen i Aarhus. Midlerne tildeles projekter, som:

  • kan bidrage til at trække shopping-gæster og handlende til Aarhus
  • har fokus på en bæredygtig detailhandel og trends i digital omstilling
  • kan udvikle nye og innovative shopping koncepter

Som udgangspunkt tildeles bevillinger á max. kr. 250.000 pr. projekt.

OPLEVELSESINDUSTRIEN

For at styrke byens oplevelsesindustri er der afsat 2 mio. kr. til en række effektfulde projekter, som kan bidrage til at skabe ekstraordinært meget liv i midtbyen i løbet af 2021 for byens borgere, dagsgæster og turister. Projekter vil samtidig stimulere omsætning og aktivitet for byens hoteller, restauranter, detailhandel m.fl.

Eksempler på projekter:

  • Forestillinger
  • Udstillinger
  • Oplevelsesruter
  • Musikevents
  • Pop-up begivenheder

Som udgangspunkt tildeles bevillinger á max. kr. 250.000 pr. projekt. Projekter kan være såvel udendørs som indendørs, men skal kunne gennemføres under hensyntagen til aktuelle corona-restriktioner.