Aarhus styrker byggesagsbehandlingen

Direktør for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Henrik Seiding, (til venstre) og rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek. Foto: Aarhus Kommune

Teknik og Miljø skal i lighed med andre dele af Aarhus Kommune spare efter dette års budgetforlig. Imidlertid betyder interne omrokeringer og nye midler fra byrådet, at rådmand Bünyamin Simsek i det kommende år kan styrke både byggesagsbehandlingen og den afdeling, som udarbejder lokalplaner til nyt byggeri.

”Vi behandler hvert år mere end 5.000 byggesager og udarbejder flere end 100 lokalplaner, så både investorer og ganske almindelige aarhusianere kan bygge nyt og investere i byens vækst. Men de seneste år har væksten stillet stadigt større krav til de afdelinger i Teknik og Miljø, der skal yde service i alle disse sager, og det retter vi op på nu. Vi skal sikre en god planlægning af en god by, som alle aarhusianere har glæde af, og vi skal sikre os, at Aarhus Kommune ikke bliver en forhindring men en medspiller for dem, som skal bygge. Det har vi med budgetforliget taget et godt skridt til,” siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Han har som rådmand selv flyttet midler internt i Teknik og Miljø for at løse kerneopgaverne i de afdelinger, som hjælper med byggetilladelser og lokalplaner, hvor der i dag er for lange ventetider og et større antal sager, som venter på at blive løst. Derudover bliver der i forbindelse med budgetforliget tilført næsten 10 millioner kroner i 2019 til opgaverne.

Ud over de næsten 10 millioner kroner får Teknik og Miljø mulighed for at få en del af det ekstra skatteprovenu, som opstår, når Teknik og Miljø finder bygninger, som der er blevet betalt fejlagtig skat af tidligere, fordi de har været registreret forkert i BBRs og SKATs registrene. Det forventes, at dette vil bidrage med et millionbeløb til yderligere byggesagsbehandling og forbedret service.

Imens Teknik og Miljø i budgetaftalen skal spare 10,7 millioner kroner, så er afdelingens dyreste driftsområde – den kollektive trafik – helt undtaget for besparelser.

”Jeg er meget tilfreds med, at vi er lykkedes med at komme igennem denne sparerunde uden at fjerne en eneste krone fra den kollektive trafik. Alt for mange har de seneste år oplevet, at deres kollektive transportmulighed er blevet forringet, og det har jeg en fast ambition om ikke skal ske igen. Derfor har det fra begyndelsen været et udgangspunkt for mig, at vi ikke skal spare på busserne, og det er ikke sket. Samtidig giver budgettet mulighed for et øget tilbud om flextrafik og andre fleksible mobilitetsformer i små bysamfund,” siger Bünyamin Simsek.

Forligspartierne bag budgettet har samtidig bedt embedsværket om at undersøge, hvordan man lukker et underskud i kommunens vejvedligeholdelse på et større tocifret millionbeløb, som vil opstå, når staten fremadrettet skal have 70 % procent af indtægterne fra parkeringsautomaterne og parkeringskontrollen, og kommunen kun får 30 %. Blandt mulighederne er et salg af parkeringsanlæggene ved Arkitektskolen ved Nørreport og Busgadehuset