Åbn døren til Kina – og skab muligheder i Danmark

Aarhus Kommune har værtskabet for årets vigtigste møde mellem danske og kinesiske byer og myndigheder.

Topmødet henvender sig til danske og kinesiske byer og regionale myndigheder, virksomheder og organisationer med fokus på at styrke lokalt samarbejde, videndeling og virksomhedssamarbejde

Årets forum har fokus på samarbejde og samhandel med Kina vedrørende

  1. grønne løsninger
  2. sundhed, velfærd og ældrepleje
  3. landbrug og fødevarer

Arrangementet består af en halvdags hovedkonference, et antal temasessioner og en officiel middag den 20. november. En række site-visits på virksomheder og anlæg den 21. november. Og aktiviteterne slutter i de respektive samarbejdskommuner eller regioner den 22. november for at styrke det bilaterale samarbejde mellem parterne.

Ambitionen er, at kommuner og regioner i højere grad bliver døråbner for danske virksomheder på det kinesiske marked.

Derfor inviterer vi virksomheder og organisationer med som samarbejdspartnere og som aktive deltagere i temasessioner og værter ved site visits. Det giver mulighed for:

  1. at skabe direkte dialog med kinesiske topledere og beslutningstagere
  2. at synliggøre danske løsninger og teste dem på kinesiske beslutningstagere
  3. at komme i dialog med andre danske virksomheder og organisationer med samarbejde i Kina
  4. og blive en del af lokale, regionale og nationale initiativer i Kina med fokus på de tre temaer

Vil du vide mere om, hvordan din virksomhed eller organisation kan blive en del af dette års forum, så kontakt snarest:

Projektleder Niels Erik Andersen
Aarhus Kommune
Tel. +45 2085 3252
Mail: niea@aarhus.dk

Den danske ambassade i Beijing og Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC) har taget initiativ til at lave et fælles forum for samarbejdende danske og kinesiske kommuner og regionale myndigheder. Det første China Denmark Regions and Cities Forum blev holdt i Beijing i 2016. Dette års forum holdes i Aarhus og indgår som en del af markeringen af 10-året for den strategiske partnerskabsaftale mellem Kina og Danmark, som blev underskrevet i 2008.