Borgmester Jacob Bundsgaard: Bedste trafiknyhed for Aarhus i årtier!

”Vi har netop fået den bedste trafiknyhed i Aarhus i årtier. Snart kan vi glæde os til en tunnel under Marselis Boulevard og seks spor på E45 fra Vejle til Aarhus N. Marselistunnellen og udbygningen af E45 vil være med til binde Aarhus, Østjylland og dermed Danmark stærkere sammen. Det er store samfundsinvesteringer, som både styrker vores erhvervsliv og dagligdagen for den enkelte borger. Det betyder bedre fremkommelighed, færre bilkøer, mindre støj og mere fred i byen,”
Jacob Bundsgaard, borgmester, Aarhus Kommune

Jacob Bundsgaard har længe sammen med politiske kolleger presset på for at komme højt på regeringens trafikale prioriteringsliste, og han er i dag fuld af lovord over for, at regeringen i sit udspil imødekommer flere konkrete projekter, som østjyder og aarhusianere har håbet på i årtier.

”Det gælder først og fremmest den tunnel under Marselis Boulevard, som længe har været et stort ønske her i byen. I dag går den tunge trafik til Aarhus Havn fra motorvej E45 lige igennem centrum. Næsten 3.000 lastbiler, som støjer og tager meget plads. Og flytningen af Molslinjens terminal har ikke gjort trafikforholdene nemmere. Regeringen lægger derfor op til i samarbejde med Aarhus Kommune at prioritere en to kilometer lang tunnel, der vil udgøre det ”missing link” mellem Danmarks største erhvervshavn og motorvejsnettet, som byen har manglet. Det får en helt afgørende positiv betydning for byens udvikling,”
Jacob Bundsgaard, borgmester, Aarhus Kommune

Tunellen vil ikke alene medvirke til yderligere udvikling af havnen, den vil også dirigere den tunge trafik uden om – eller rettere under – gadebilledet. Det vil både forbedre miljø- og støjforholdene på strækningen at få trafikken ned under jorden. Samlet vil det betyde en væsentlig reduktion af støj- og miljøgener for byen og for de mange beboere på strækningen. Projektet har stort potentiale for at forbedre forholdene for ikke alene tung trafik, men også gående, cyklister og den kollektive trafik.

Borgmester Jacob Bundsgaard lægger vægt på, at Aarhus Havn er Danmarks førende havn på flere forretningsområder, heriblandt containertrafik. 65 procent af al containertrafik til og fra Danmark kommer via Aarhus Havn.

”Aarhus Havn spiller derfor en helt central rolle for import og eksport at varer til og fra hele Danmark, og derfor er det selvfølgelig også et nationalt anliggende og helt oplagt for regeringen at sikre god tilgængelighed fra Aarhus Havn til motorvejsnettet,”
Jacob Bundsgaard, borgmester, Aarhus Kommune

Jyllands hovedpulsåre skal udbygges

Med sit infrastruktur-udspil lægger regeringen også op til at prioritere en udvidelse af den Østjyske Motorvej mellem Aarhus S og Aarhus N, hvor trængslen er stigende. På den 19 kilometer lange strækning vil den udbygge motorvejen fra fire til seks spor. Det gælder også på strækningen fra Skanderborg til Vejle. Udbygningerne vil reducere trængslen for både erhvervstransport og private bilister markant, så færre skal opleve at sidde i kø.

”Det er den løsning, vi sammen med hele Østjylland har arbejdet for i årevis, for vi ved, hvor afgørende fremkommeligheden er på E45. Den første strækning med seks spor er allerede åbnet mellem Skanderborg og Aarhus Syd og har gjort en kæmpe forskel – nu kan vi se frem til at trængslen letter på hele strækningen til Vejle. Det er Jyllands hovedpulsåre, som nu befris fra de værste propper,"
Jacob Bundsgaard, borgmester, Aarhus Kommune

Borgmesteren roser også regeringens udspil for at have blik for andre af de østjyske trafikønsker, blandt andet fremtidssikring af Aarhus Hovedbanegård, forbedring af Rute 26, et løft til den kollektive trafik samt en opgradering af infrastrukturen til Aarhus Lufthavn.

”Jeg håber og forventer, at regeringens udspil vil finde den fornødne opbakning i Folketinget, og jeg vil gerne opfordre mine politiske kolleger i Østjylland til at arbejde for, at de kommende forhandlinger på Christiansborg vil falde ud til fordel for de østjyske trafikudfordringer”.
Jacob Bundsgaard, borgmester, Aarhus Kommune