Bredt flertal vil sætte turbo på byens grønne omstilling

Aarhus Byråd vedtog onsdag den 12. maj en klimahandlingsplan gældende til og med 2024 samt en langsigtet strategi for klimaindsatsen i byen frem mod 2030. Byrådet har dermed sat gang i et stykke arbejde, der bliver et markant gearskifte for klimaindsatsen.

”Jeg er glad for, at det er et bredt flertal i byrådet, der står sammen om denne plan. Samarbejde er en nødvendighed, hvis vi skal nå vores mål. Det kan vi kun gøre gennem en fælles indsats, hvor virksomheder og borgere i Aarhus i et aktivt samarbejde med kommunen bidrager til at omstille Aarhus til en grønnere og fossilfri fremtid,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Det er byrådets ambition, at der til og med 2024 skal barberes yderligere 282.500 tons CO2 af den årlige udledning.

Aarhusianerne bakker op

Gennem de seneste fire år har Aarhus Kommune målt aarhusianernes opbakning og holdning til forskellige klimarelaterede udfordringer. Det viser en massiv opbakning blandt aarhusianerne, hvor 9 ud af 10 bakker op om klimaindsatsen.

”Det giver et fantastisk afsæt for vores nye klimahandlingsplan, hvis succes netop er afhængig af, at aarhusianerne og erhvervslivet i høj grad engagerer sig i arbejdet og tør kigge på og ændre egne vaner,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Samtidigt stiller det også krav til, hvordan den kommunale administration arbejder med klimaindsatsen. Der skal i endnu høj grad lægges vægt på samarbejde og muligheder for at skabe løsningerne i fællesskab med borgere og erhvervsliv.

Mere grøn energi i Aarhus

Et af fokusområderne i Aarhus’ klimaindsats er at fortsætte med at udvikle byens energisystem i en grønnere retning. Det betyder blandt andet, at man de kommende år vil have langt mere sol og vind energi ind i byens kraftvarmeforsyning.

”Allerede nu leverer vi grøn fjernvarme til aarhusianerne – blandt andet ved at udnytte overskudsprodukter som lokalt produceret halm, men der er ingen tvivl om, at vi skal blive endnu bedre til at bruge sol- og vind energi i vores kraftvarmesektor. Derfor er et helt konkret tiltag i klimahandlingsplanen, at der skal etableres flere lokale anlæg, som skal producere sol- og vindenergi,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.