Nyt budgetforlig styrker erhvervsudvikling og grøn omstilling

Som supplement til allerede igangsatte initiativer på området er der med budgetforliget bl.a. besluttet:

  • At øge kommunens Klimafond med 60 mio. kr. mhp. i endnu højere grad at styrke og udvikle den grønne og bæredygtige omstilling

  • At afsætte yderligere 12 mio. kr. til at sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling på plan- og byggesagsområdet

  • At sætte turbo på udviklingen af erhvervsuddannelsesområdet, herunder dannelsen af et campusmiljø, da andelen af en ungdomsårgang som vælger en erhvervsuddannelse er alt for lav. Det er afsat 37 mio.kr til formålet ved sidste års budget

  • At styrke 10. klasses tilbuddet til unge og se det i sammenhæng med erhvervsuddannelsestilbuddene. Der er i første omgang afsat 10 mio.kr til formålet.

Der er endvidere lagt vægt på styrket dialog mellem virksomheder og Aarhus Kommune samt at Erhvervskontaktudvalget spiller en meget central rolle.

Her har du mulighed for at læse mere om det samlede budgetforlig: