Corona sætter ikke en stopper for Danmarks største containerhavn

Aarhus Havn oplevede i 2020 en fremgang på 3 % på godsomsætningen, samt et overskud på 71 mio. kr. af havnedriften. Udlejningstendensen fortsatte også med at være stigende, som i 2019 og 2018.

Hver dag året rundt blev der løftet mere end 25.000 tons gods over kaj – svarende til en omsætning på 9.248.000 tons gods i hele 2020. Heraf 623.000 containere (TEU), der i sig selv udgjorde en stigning på 8,5 pct. i forhold til året før. Det betyder, at Aahus Havn de seneste fire år har realiseret en vækst på containerområdet på intet mindre end 37 pct.

”Årsresultatet for 2020 viser, at Aarhus Havn er en velkonsolideret virksomhed, der ikke mister fodfæste i stormvejr. Som samfundsbærende infrastruktur var Aarhus Havn fuldt åben og tilgængelig 24/7 i hele 2020 på trods af coronapandemien, og vores driftsmedarbejdere mødte på arbejde hver eneste dag. Jeg synes, det har været et ualmindeligt godt og travlt år situationen taget i betragtning,”
Thomas Haber Borch, CEO Aarhus Havn

Han peger dog på, at Aarhus Havn også har forretningsområder, der er mærket af pandemien. Det er fx tale om krydstogt og færger samt fast og flydende bulk, som i 2020 viste vigende tendenser. Til gengæld understreger han, at det gik langt bedre med udlejningsfrekvensen, som var tre gange så høj som normal.

Allerede tidligt under pandemien besluttede Aarhus Havn at fastholde sine investeringsplaner og de igangværende anlægsprojekter fortsatte relativt upåvirket af samfundssituationen. I alt investerede virksomheden 421 mio. kroner i nye anlæg og nyt materiel – herunder indkøb af ny mobilkran og ny bugserbåd, som begge bliver leveret i 2021.

”Vi færdigbyggede en ny færgeterminal til Molslinjen og opgraderede Østhavnsvej til en firesporet vej for at øge sikkerheden for både personbiler til/fra færgeterminalen og for de erhvervsmæssige havnetransporter. Faktisk gjorde vi, hvad vi kunne for at fastholde aktiviteterne og holde hånden under både vores kunder, leverandører og beskæftigelsen,”
Thomas Haber Borch, CEO Aarhus Havn

Med årets resultat har Aarhus Havn ikke bare fastholdt, men også udbygget sin position som Danmarks største erhvervshavn, landets største containerhavn og landets største offentlige bulkhavn.

Aarhus Havns bæredygtige fremtid

Udover den flotte vækst, har Aarhus Havn også en bæredygtig fremtid i sigte. Aarhus Havn har nemlig et mål om at blive CO2-neutrale i 2030. Havnen har allerede nedbragt CO2-udslippet med 14% i 2020. For at nå målet om at blive CO2-neutrale i 2030, har Aarhus Havn kortlagt, hvor besparelserne skal ske, for at opnå dette mål.