Erhvervslivet bakker op om Aarhus Kommunes CO2-mål

De har sagt ja til at indgå i et nyt samarbejde, Klimaalliancen Aarhus, som borgmester Jacob Bundsgaard sammen med Aarhus Byråd har taget initiativ til. Klimaalliancen har netop holdt kickoff-møde – med fokus på at skabe et fælles udviklingsforum for klimaprojekter.

Aarhus Kommune er nået et godt stykke af vejen til at blive CO2-neutral i 2030, da kommunen har halveret sin C02-udledning siden 2008, hvor Aarhus Byråd formulerede målsætningen. Men den sværeste periode ligger forude:

Brug for stærke alliancer

”Vi kan være stolte af det resultat, vi allerede nu har opnået med at reducere CO2 i Aarhus Kommune. Men nu venter de mere udfordrende områder, hvor vi endnu ikke kender alle teknologier og løsninger. En ting er dog sikkert; ingen af os kan komme i mål alene. Vi har brug for stærke samarbejder – stærke alliancer. Derfor rækker jeg ud til erhvervslivet og er utrolig glad for den store opbakning, der er til at indgå i klimaalliancen og til at samarbejde på tværs af kommunen,”
Jacob Bundsgaard, borgmester, Aarhus Kommune.

Hos Arla hilsner man initiativet om klimaalliancen velkommen, og Helle Muller Petersen, landedirektør for Arla Danmark, begrunder det med følgende:

”Som en af verdens førende mejerivirksomheder har vi både taget et globalt ansvar i at minimere vores egne drivhusgasser og i at gå forrest med at dele vores ekspertise, viden og erfaring til inspiration for andre. Vi er overbeviste om, at et stærkt samarbejde og erfaringsudveksling med fokus på klimabevidste medarbejdere og talenttiltrækning i Aarhus Kommune kan give gensidige synergier. Derfor glæder vi os til at være en del af klimaalliancen, hvor vi kan stille vores viden til rådighed mellem forskellige brancher og mellem private og offentlige – og inspirere og motivere hinanden.”
Helle Muller Petersen, landedirektør for Arla Danmark

Formålet med klimaalliancen er at understøtte den nødvendige grønne omstilling til klimavenlige og bæredygtige arbejdspladser og virksomheder f.eks. indenfor transport, genanvendelse, fødevarer, bygninger og affaldssortering.

”Klimaalliancen handler i alt enkelhed om at arbejde med partnerskaber på et nyt niveau. Vi er hver især i gang og har høje ambitioner i forhold til klima og grøn omstilling. Men for at lykkes for alvor har vi brug for at se muligheder på tværs og løsninger i fællesskab. Vi ønsker at bringe bysamfundet i spil som testplatform og arbejde med udvikling af de grønne systemløsninger, verden har brug for og kommer til at efterspørge.”
Jacob Bundsgaard, borgmester, Aarhus Kommune

VIA vil være rollemodel
Hos viden- og uddannelsesinstitutionen VIA University College har rektor Harald Mikkelsen ligeledes fokus på den grønne dagsorden – og på at vise vejen ved at agere grøn rollemodel for studerende og medarbejdere:

”Klimaudfordringen er så gennemgribende, at ingen kan løse den alene. Vi får brug for at udvikle nye og langsigtede svar samt sammenhængende løsninger på tværs af sektorer, hvis vi skal nå i mål med den politiske ambition om at skabe væsentlige reduktioner på CO2-udledningen. Derfor hilser VIA også Aarhus Kommunes initiativ om at etablere en klimaalliance mellem en række offentlige og private aktører meget velkomment. Klimaalliancen er et perspektivrigt og visionært initiativ, der giver mulighed for, at vi i fællesskab og på tværs af sektorer kan identificere de bedste forudsætninger for, at virksomheder, offentlige institutioner og borgere i Aarhus Kommune kan levere den forventede CO2-reduktion. Vi ser frem til at indgå i partnerskabet.”
Harald Mikkelsen, rektor, VIA University College.

I forbindelse med klimaalliancen bliver der nedsat arbejdsgrupper, der vil beskæftige sig med forskellige temaer inden for klimamæssige initiativer f.eks.  transport, cirkularitet i indkøb samt kapacitetsopbygning og viden hos medarbejderne.

Klimaalliancen vil desuden igangsætte en række ambitiøse innovationsprojekter, som kan medvirke til at bringe Aarhus Kommune i mål med CO2-neutralitet i 2030. 

Kontaktoplysninger
Presse- og kommunikationschef Niels Buch Johannsen, Borgmesterens Afdeling, Aarhus Kommune
e-mail: nbj@aarhus.dk,
telefon: 51576716

Fakta
Følgende deltog i kick-off mødet:
Anders Holch Povlsen, CEO, Bestseller. Jørn P. Skov, adm. direktør, Danske Fragtmænd. Jørgen Wisborg, CEO, OK a.m.b.a. Thomas Kjærgaard, CSR-chef, Salling Group. Michael Holm, direktør, Systematic. Henrik Andersen, CEO, Vestas. Harald Mikkelsen, rektor, VIA University College. Kirsten Dyrman, politidirektør, Østjyllands Politi. Palle Jensen, Site Manager, AAK. Brian Bech Nielsen, rektor, Aarhus Universitet, deltager sammen med Arnold Boon. Lars Schrøder, CEO, Aarhus Vand. Stig Kirk Ørskov, direktør, JP/Politikens Hus. Bjarne Munk Jensen, direktør, AffaldVarme Aarhus. Helle Müller Petersen, landedirektør for Danmark, Arla. Poul Blaabjerg, hospitalsdirektør, AUH.