Fra amtssygehus til nyt bykvarter

Siden 2014, da Aarhus Kommune indgik en købsaftale med Region Midt om overtagelse af Amtssygehuset, har der været arbejdet på at omdanne området fra sygehus til et nyt bykvarter. Forslaget til udviklingsplanen for Amtssygehuset blev i morges behandlet i Magistraten.

Udviklingsplanen tager afsæt i at skabe et nyt bykvarter, hvor de bevaringsværdige bygninger indgår som et væsentligt element i områdets fremtidige identitet. Og hvor der arbejdes strategisk med at sikre plads til både byliv, aktive fællesskaber og det rolige hverdagsliv, som alle er værdier, som er bragt i spil i en forudgående visionsproces med guidede gåture, workshops og møder med borgere, brugere og interessenter samt dialog med Teknisk Udvalg.

”Amtssygehuset historie skal leve videre i det nye bykvarter. Vi genskaber de oprindelige sigtelinjer i området med grønne alléer og bevarer de oprindelige bygninger af arkitekt Axel Høegh-Hansen,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

Samtidig skal området åbnes op mod det omkringliggende kvarter bl.a. via et stort nyt trappeanlæg mod Regenburgs Plads.

To planer til debat

Rådmanden fremlægger to planer for Amtssygehuset. Den ene er i tråd med de økonomiske principper, som byrådet har besluttet, mens den anden indeholder mere grønt og mindre byudvikling.

”Det handler om, hvad byrådet ønsker at prioritere, og derfor er det er vigtigt for mig, at begge planer bliver en del af den politiske debat og dialogen med borgerne,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

900 nye boliger

Udviklingsplanen for Amtssygehuset lægger op til, at der bliver bygget ca. 900 nye boliger, der fordeles som private og almene boliger, handicapboliger og ungeboliger. Boligtyperne skal varieres, så det nye kvarter supplerer og indpasser sig i den eksisterende bydel bl.a. med byrækkehuse i klassisk karréstruktur. De blandende boligtyper skal være med til at gøre området attraktivt for både unge, ældre og i særlig grad børnefamilier.

”Amtssygehuset skal forvandles til et mangfoldigt bykvarter med familievenlige boliger, lejligheder med panoramaudsigt over byen og masser af luft og lys som i den gamle hospitalshave,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

Når planen har været behandlet af byrådet, får aarhusianerne endnu en gang mulighed for at komme med idéer og forslag i en offentlig høring.

Den endelige udviklingsplan for Amtssygehuset forventes klar i slutningen af året.