Genstart af turisme, detailhandel og oplevelsesindustrien

Nye initiativer rettet mod disse brancher og store investeringsplaner indenfor kultur og turisme har fokus på en god genstart for Aarhus.

Borgmester Jacob Bundsgaard har lanceret tre nye initiativer med fokus på at afhjælpe trængte erhverv i 2021, så der bevares så mange arbejdspladser som muligt, men som også skal ruste dem til den fremtid, der venter efter corona. De tre initiativer retter sig mod følgende:

  • Turisme – udvikling af nye koncepter og modeller, som kan trække gæster til Aarhus og udvikle en bæredygtig turisme samt markedsføring af Aarhus
  • Detailhandel – udvikling af nye koncepter og modeller, som kan trække shopping-gæster og handlende til Aarhus og sikre en bæredygtig detailhandel, herunder med fokus på trends i digital omstilling samt markedsføring af Aarhus 
  • Oplevelsesindustrien – fælles markedsføring af Aarhus som spændende oplevelses- og underholdnings by samt udvikling af nye/justerede koncepter som følge af corona

”Mange virksomheder er hårdt ramt af corona-situationen. Derfor vil jeg også gerne sende en kæmpestor tak for samarbejdet og det ansvar, som mange af dem har løftet i 2020 - og ikke mindst for den kampgejst, jeg har fornemmet rundt om i byen, på trods af udfordringerne. Aarhus stod heldigvis ret godt rustet, da coronaen ramte os. Det har vi brugt til at fremrykke investeringer, flere hjælpepakker og initiativer. Vi har et stort fokus på at komme godt ud på den anden side, når vaccinerne i løbet af 2021 forhåbentlig kan sætte gang i byen igen.” siger borgmester Jacob Bundsgaard som baggrunden for at lancere de tre initiativer.

Mange turist- og kultur-investeringer på vej

I 2020 er der sat skub i flere investeringer indenfor kultur og turisme, som på ny kan trække mennesker til Aarhus og sætte gang i byen, når vi må og kan det igen. Disse initiativer inkluderer blandt andet udviklingen af Kongelunden, The Next Level på ARoS, ny hovedindgang til Den Gamle By, Aarhus Music City 2022, sportsevents og meget mere. Se mere om initiativerne i videoen nedenfor.