Historisk flot infrastruktur-aftale for Aarhus og Østjylland

Foto: Transportministeriet

Borgmester Jacob Bundsgaard er meget begejstret og betegner det som ”det største løft på infrastrukturområdet i Aarhus i årtier”.

På et pressemøde i dag på Christiansborg er det blevet offentliggjort, at alle partier i Folketinget har indgået forlig om fremtidens infrastruktur-investeringer. Borgmester Jacob Bundsgaard glæder sig over aftalen og roser partierne for at tænke og handle visionært, langsigtet og helhedsorienteret.

Aftalen rummer blandt andet finansiering af:

  • Marselis Tunnel, en to kilometer lang tunnel, der vil udgøre det ”missing link” mellem Aarhus Havn, der er Danmarks største erhvervshavn, og motorvejsnettet.
  • Udvidelse af den Østjyske Motorvej mellem Aarhus S og Aarhus N, hvor trængslen er stigende. På den 19 kilometer lange strækning udbygges motorvejen fra fire til seks spor. Det samme gælder på strækningen fra Skanderborg til Vejle.
  • Etape 2 af Aarhus Letbane – fra Aarhus Midtby til Brabrand
  • En ny, hurtig og direkte togforbindelse mellem Aarhus H og Silkeborg med stop i blandt andet Brabrand
  • Opgradering af Rute 26 til motortrafikvej mellem E45 og Søbyvad syd om Lading Sø
  • Fremtidssikring af Aarhus Hovedbanegård
  • Udbygning af Rute 15 mellem Bale og Tåstrup
”Der er i dag grund til at sende en meget stor tak og ros til hele Christiansborg for det nye infrastruktur-forlig. Det er enestående, at regeringen sammen med alle de øvrige partier i én og samme aftale formår at give et sådan kæmpeløft – ja, det er faktisk et tigerspring – til glæde for såvel den kollektive trafik, privatbilismen som for erhvervslivet. Det er det største løft på infrastrukturområdet i Aarhus i årtier – hvis ikke nogen sinde. Det er en historisk flot og god aftale for Aarhus og hele Østjylland, som rigtig mange har arbejdet for siden årtusindeskiftet. Det glæder jeg mig rigtig meget over i dag, og der er grund til at rose alle de mange mennesker og organisationer, som gennem årene har arbejdet for at dette skulle ske, og ikke mindst en helt særlig tak til vores lokalt valgte folketingsmedlemmer, som har kæmpet hårdt for at sikre udvikling og vækst i Aarhus og Østjylland.”
Jacob Bundsgaard, Borgmester, Aarhus Kommune

 

”Der er tale om meget store samfundsinvesteringer, som vil binde Aarhus, Østjylland og dermed Danmark stærkere sammen. Det styrker både vores erhvervsliv og dagligdagen for den enkelte borger. Det betyder bedre fremkommelighed, færre bilkøer, mindre støj og mere fred i byen. At vi får etape 2 af letbanen samt en ny, hurtig togforbindelse mellem Aarhus og Silkeborg vil være en markant styrkelse af den kollektive trafik og hele byudviklingen i Aarhus Vest samt langs den nye vestgående togstrækning. Det rummer helt nye og store perspektiver, som vi i de kommende år vil forstå at udvikle og udnytte,”
Jacob Bundsgaard, borgmester, Aarhus Kommune