Kan din virksomhed finde guld i din kommunes data?

 

Hvorfor spørger vi?
Igennem de seneste år har der været et stigende fokus i Danmark på at gøre offentlige data frit tilgængelige for erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og andre aktører. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020 er der igangsat et initiativ (Åbne offentlige data), som har til formål at fremme udbredelsen og den erhvervsmæssige udnyttelse af åbne offentlige data.

I statsligt regi er der nogle omfattende initiativer i gang med fokus på fritstillelse af data, f.eks. Grunddataprogrammet og frikøb af DMI-data. Kommunerne har dog også mange datakilder med stort kommercielt og erhvervsmæssigt potentiale. En af udfordringerne for kommunerne er, at de mangler viden om, hvilke kommunale data, der kan være interesse i og efterspørgsel på. Der er i overvejende grad en villighed hos kommunerne til at fritstille data, men indsatsen prioriteres højere, hvis man ved, at data er efterspurgte, og hvilke data der er efterspurgte.

Partnerskabet for Åbne Offentlige Data har derfor netop igangsat et projekt, som fokuserer på at afdække dataaftageres interesse i og efterspørgsel på kommunale data. Projektet åbner op for at skabe en dialog mellem virksomheder og kommuner, og skal ses som første skridt i en proces mod at skabe bedre dialog og mere indsigt imellem kommunale dataejere og virksomheder.

Som et led i projektet gennemføres en spørgeskemaundersøgelse, som har til formål at gøre kommunerne klogere på, hvilke kommunale data der kan være relevante for danske virksomheder. Det tager omkring 5 minutter at besvare spørgeskemaet, som hovedsageligt gennemføres ved afkrydsninger. Besvarelserne behandles anonymt og vil ikke blive videregivet. Alle svar opbevares kun, så længe de er relevante for undersøgelsen.

Hvem står bag?
Som led i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020 er der etableret et Partnerskab for Åbne Offentlige Data, som består af Erhvervsstyrelsen, KL, Danske Regioner og foreningen Open Data DK.

Partnerskabet skal fremme udbredelsen og den erhvervsmæssige udnyttelse af åbne offentlige data. Partnerskabet skal i tæt dialog med blandt andet fælleskommunale aktiviteter om åbne data, relevante virksomheder og eksperter være drivkraft og sætte retning og rammer for, at flere offentlige data gøres tilgængelige for og udnyttes af blandt andet erhvervslivet.