Lidl vil åbne hovedkontor på Godsbanearealerne i Aarhus

Aarhus Kommune har gennemført et offentligt udbud af et byggefelt til opførelse af kontorbygninger på Godsbanearealerne. Magistraten har vedtaget at indstille til byrådet, at byggefeltet sælges til Lidl.  

Projektet er tegnet af LINK ARKITEKTUR. Arkitektonisk får det nye byggeri et karakterfuldt udtryk, der trækker tråde tilbage til arealernes oprindelige funktioner i form af et råt og industrielt udtryk. Byggeriet har en arkitektonisk kvalitet og identitet, der spiller sammen med områdets øvrige bygninger og ikke mindst understøtter kvarterets kreative ånd. 

Rådmanden for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek, glæder sig over Lidls engagement: 
”Godsbanearealerne er et levende område med rigtig mange brugere, nye beboere og et mangfoldigt byliv. Lidls projekt med en ny dagligvarebutik til området og et nyt hovedkontor vil tilføre endnu mere liv til bydelen med de mange nye arbejdspladser og forskellige nationaliteter, der vil få sit daglige virke i området” siger rådmanden.  

Lidl ønsker at skabe en vekselvirkning mellem deres 250-300 medarbejdere, områdets mange aktører og det særlige miljø, der eksisterer ved Godsbanearealerne. 

Lidls administrerende direktør Dirk Fust ser store muligheder i området: 
”Vi vil skabe en dynamisk og kreativ arbejdsplads for vores medarbejdere, der kommer fra 25 forskellige lande – og her er Aarhus K ideel. Vi er begejstrede for atmosfæren i området, og muligheden for at skabe nye, fælles initiativer med områdets brugere og beboere. Vi vil gerne vise, hvem vi er, og hvad vi kan bidrage med – både til Aarhus og til resten af Danmark.”   
Med åbningen af Lidls nye danske hovedkontor ved Godsbanearealerne, ønsker virksomheden også at etablere en såkaldt koncept-butik, som er en innovativ butik, hvor nye varer og kampagner kan introduceres og testes, inden de ruller ud til resten af Danmark. 

 
Som er del af projektet vil Lidl desuden skulle etablere et parkeringshus til brug for den nordlige del af Godsbanearealerne. Planen er, at parkeringshuset skal danne ramme for små og store bylivsskabende aktiviteter for områdets besøgende, brugere og beboere.  

Fakta Lidl har flere end 2.550 medarbejdere i Danmark og har i dag hovedkontor i Kolding.