Markant fremgang for virksomheder i Aarhus

I den årlige erhvervsklimaundersøgelse, som analysefirmaet Epinion laver for Aarhus Kommune, er et repræsentativt udsnit af private virksomheder i Aarhus Kommune blevet spurgt om vilkår og resultater.

Svarene viser, at langt størsteparten af virksomhederne er meget tilfredse eller tilfredse med at drive virksomhed i Aarhus, og at det generelt går virksomhederne rigtig godt. De har gode resultater og ansætter løbende flere medarbejdere.

Således svarer 52 procent, at omsætningen i 2017 var større end i 2016, og 49 procent svarer, at resultatet i 2017 var bedre end året før. Kun 13 procent havde tilbagegang, og 15 procent leverede et dårligere resultat end i 2016.

For rigtig mange virksomheder fortsætter fremgangen. 35 procent af de adspurgte virksomheder forventer en stigning i antallet af medarbejdere i 2018 – kun fire procent forventer nedgang. Og det er tilmed hovedsageligt de større virksomheder, der vil ansætte flere medarbejdere. Således svarer 53 procent af virksomheder med over 50 ansatte, at de skal hyre flere. Hos 40 procent af de store virksomheder forventer man i øvrigt, at der i 2018 sker en stigning i antallet af internationale medarbejdere.

Borgmester Jacob Bundsgaard glæder sig over undersøgelsens resultat:

”Undersøgelsen viser, at vi i Aarhus Kommune har rigtig mange tilfredse og robuste virksomheder, der forstår at skabe fremgang og mange job. Det er en helt grundlæggende forudsætning for at skabe en god by, og derfor skal vi bruge undersøgelsen til at have fokus på de områder, der kan styrkes. Her er det ikke mindst vigtigt at sørge for, at Aarhus også fremover er en attraktiv by, der kan uddanne og tiltrække den kvalificerede arbejdskraft, vores virksomheder har brug for. Samtidig ved vi, at byens store vækst medfører nogle udfordringer for vores virksomheder i forhold til en velfungerende infrastruktur og myndighedsbetjening, så det skal løbende styrkes.”

Undersøgelsen viser, at der på nogle områder er kamp om de kvalificerede medarbejdere. Hver fjerde virksomheder melder om problemer på den front, især inden for produktionsområdet inklusiv bygge og anlæg.

Samlet svarer næsten tre fjerdedele af virksomhederne, at de er meget tilfredse eller tilfredse med at have virksomhed i Aarhus Kommune. To procent svarer de er meget utilfredse, og tre procent svarer utilfredse.