Medarbejdere accelererer virksomheders klimainitiativer

I efteråret 2019 startede en gruppe medarbejdere hos Arla et uformelt medarbejdernetværk med det formål at videndele om og udvikle bæredygtighedsinitiativer, der kan supplere Arlas overordnede klimainitiativer. Netværket har indtil videre bidraget med flere konkrete tiltag, der er med til at sikre medarbejderengagementet hos Arla.

– Medarbejderne har arrangeret inspirationssessioner hver måned med forskellige indlæg fra både eksterne og interne oplægsholdere. Temaerne har for eksempel været bæredygtige investeringer og bæredygtigt entreprenørskab. Derudover arrangerer kollegerne forskellige bæredygtige events, som samler og inspirerer Arlas kontorer om at indføre grønne tiltag, siger Kristina Møller Andersen, Sustainability Manager hos Arla Foods amba.

Kristina Møller Andersen fortæller desuden, at medarbejderne i netværket er opdelt i fem tematiske arbejdsgrupper, der hver især fokuserer på et bestemt område af Arla, eksempelvis it, kontor og finans.

Initiativer, der supplerer strategien

Arla vil reducere sin CO2-udledning med 30 % i 2030 og ramme netto nul i 2050. Det kræver ambitiøse mål og handlinger. De overordnede bæredygtighedsinitiativer hører ind under strategien ”Stronger Planet, Stronger People”, som både skal sikre mere bæredygtig mejeridrift og sundere ernæring. Kristina Møller Andersen fortæller, at medarbejdernes frivilligt drevne initiativer spiller en stor rolle i både at udfordre og udbrede Arlas syn på bæredygtighed:

– Der er kommet et mere varieret perspektiv på bæredygtighed, ligesom vores fælles forståelseshorisont bliver udvidet – både som individer og som virksomhed. Samtidig er vores medarbejdere med til at inspirere og engagere hinanden i det. Deres bæredygtighedspassion er alfa og omega for, at vi kan sikre de overordnede mål.

Arla er også en del af Klimaalliancen Aarhus, hvor flere større virksomheder, organisationer og Aarhus Kommune samarbejder for at reducere C02. Arlas erfaringer med medarbejderdrevne initiativer er et godt eksempel på det, klimaalliancen er sat i søen for: nemlig at inspirere og vidensdele på tværs af organisationer og virksomheder samt bidrage til kommunes C02-målsætning.

”Employee volunteering” vinder indpas

Det er ikke kun hos Arla, at medarbejderne accelererer klima- og bæredygtighedsinitiativer. Der er en stigende tendens til medarbejderdrevne initiativer i danske virksomheder. Det har stor betydning for arbejdsmiljøet, at medarbejdere har lyst og får lov til at engagere sig, fortæller Anne Ellerup Nielsen, professor på Aarhus BSS, der igennem en årrække har forsket i temaerne ”Employee Volunteering” og ”Corporate Community Engagement”.

– Vi ser en stigende tendens til, at medarbejderdrevne initiativer vinder større indpas i virksomheder i Danmark, hvilket både kan forbedre medarbejderforhold og arbejdsglæde, viser forskningen. Og det gælder ikke kun for de medarbejdere, der er aktive medspillere, men det generelle arbejdsmiljø kan simpelthen potentielt blive bedre og mere inspirerende i virksomheder, som giver plads eller ligefrem tilskynder til medarbejderdrevne bæredygtighedsinitiativer, siger Anne Ellerup Nielsen.

Ud over at være en fordel for medarbejderen selv er der også flere fordele at hente for virksomheden.

– Medarbejderinitiativerne er umiddelbart en løftestang til at få gjort noget, der gavner både mennesker og samfund, men projekter eller initiativer drevet af medarbejdere kan - inden for rimelighedens grænser - samtidig skabe en stolthed over arbejdspladsen, som igen kan styrke virksomhedens evne til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere, fortæller Anne Ellerup Nielsen.

Om Klimalliancen

Klimaalliancen Aarhus er et samarbejde mellem Aarhus Kommune og nogle af de største virksomheder og organisationer i kommunen. Formålet med klimaalliancen er at understøtte den nødvendige grønne omstilling til klimavenlige og bæredygtige arbejdspladser og virksomheder, der alt sammen skal bidrage til Aarhus Kommunes ambitiøse mål om at blive CO2-neutral i 2030.

Kontaktinformation:
Ønsker du mere information, eller har du spørgsmål, kan du kontakte:

Kontaktperson hos Arla:
Jesper Skovlund, PR-chef, Arla Danmark,
email: jesper.skovlund@arlafoods.com, telefon: 89381896

Kontaktperson hos Aarhus Kommune:
Dan Kristian Kristensen, Bæredygtighedskonsulent, Erhverv og Bæredygtig Udvikling
email: dakk@aarhus.dk, telefon: 41886676