Ny erhvervsplan baner vejen for bæredygtig vækst

Erhvervsplanen tager udgangspunkt i, at en bæredygtig verden starter med bæredygtige byer – og adresserer de erhvervsmæssige udfordringer, Aarhus står over for, så vi også fremover har et velfungerende og konkurrencedygtigt vækstcenter i Vestdanmark.

Verden står i disse år overfor en række store udfordringer. Vi oplever omfattende klimaforandringer, og en stigende urbanisering betyder, at byer overalt i verden nu og i fremtiden kommer til at få endnu større indflydelse på og ansvar for, hvordan blandt andet klima- og energiudfordringerne skal løses. I 2050 forventes hele 70 % af verdens befolkning at leve i byer. En bæredygtig verden starter altså med bæredygtige byer.

Det er denne udfordring, den nye erhvervsplan ”Partnerskaber for bæredygtig vækst” tager op. Indbyggermæssigt er Aarhus lille sammenlignet med andre byer rundt om i verden, men Aarhus står i international sammenhæng stærkt inden for vedvarende energi, energi-optimering og CO2-bevidsthed.

Borgmester: Nødvendigt med stærke partnerskaber

Borgmester Jacob Bundsgaard og medlem af formandskabet i Erhvervskontaktudvalget:

”Vi skal lykkes med få grøn omstilling og et godt erhvervsklima til at gå hånd i hånd og har derfor brug for stærke partnerskaber. Erhvervsplanens initiativer er ambitiøse og skal gennemføres i et tæt samarbejde med de øvrige Business Region Aarhus kommuner, virksomheder, organisationer, viden-institutioner m.v. Efter klimaaftalen fra Paris skruer verdens lande netop nu op for de grønne investeringer.  90.000 milliarder kroner skal der de næste 12 år investeres for, og det giver dansk erhvervsliv en unik chance ”, siger Jacob Bundsgaard.

Terje Vammen, bestyrelsesformand for Erhverv Aarhus, og medlem af formandskabet i Erhvervskontaktudvalget:

”Erhvervsplanen er skarp på flere af de udfordringer og muligheder Aarhus har i forhold til at sikre konkurrencedygtige erhvervsvilkår i Danmarks andet vækstcenter. Planens fokus på bæredygtig vækst rummer flere potentialer, men stiller samtidig krav til, at vi bliver skarpere på de økonomiske muligheder, beskæftigelsen og rammevilkårene i forhold til bæredygtig udvikling”, siger Terje Vammen og fortsætter:

”Når Erhvervsplanen skal omsættes til handling kræver det nærmere konkretisering af fremdriften, prioritering af indsatser og tæt samarbejde mellem flere af byens nøgleaktører. Erhverv Aarhus er nævnt adskillige gange som udførende aktør og ser frem til at spille en fremtrædende rolle og gøre vores indflydelse gældende på vegne af byens brede erhvervsliv”, siger Terje Vammen.

Kresten Vendelboe, formand for LO Aarhus og medlem af formandskabet i Erhvervskontaktudvalget:

”Det er en visionær Erhvervsplan, der her fremlægges. Med visioner der dækker både virksomheder, lønmodtagere og borgere generelt i Aarhus. En plan med brede og alligevel meget præcis, og som vil få vores by og område til fortsat at vækste og vokse på den gode måde i fremtiden”, Kresten Vendelboe.

Fokus på fem centrale udfordringer

”Partnerskaber for bæredygtig vækst” har særlig fokus på fem centrale udfordringer”:

  • Hvordan skaber vi internationalt konkurrencedygtige rammer for virksomheder og videninstitutioner, så Aarhus fortsat kan være en af de mest attraktive storbyer i Nordeuropa at investere og drive virksomhed i?
  • Hvordan udbygger vi Aarhus som en aktiv, attraktiv og bæredygtig by i Nordeuropa, der giver høj livskvalitet til borgerne og begejstrer de mange besøgende
  • Hvordan sætter vi hele Aarhus Kommune mere i spil som udviklings-, test- og demonstrations-partner for smarte bæredygtige løsninger?
  • Hvordan skaber vi plads til 450.000 borgere og 250.000 arbejdspladser i Aarhus i 2050, og hvordan sikrer vi balance mellem udbud og efterspørgsel af boliger og erhvervsarealer?
  • Hvordan håndterer vi, at flere borgere og større erhvervsaktivitet fører til øget trængsel?

Planen indeholder mange initiativer

Erhvervsplanen indeholder en række initiativer – og er struktureret efter seks vækstskabere og syv klynger – se nedenfor

Skema der viser sammenhæng mellem klynger og vækstskabere.

Hvor vækstskaberne udgør de generelle erhvervsmæssige rammebetingelser og afspejler det tværgående erhvervspolitiske perspektiv, har klyngerne et mere specifikt branchefokus.

En klynge består af en gruppe virksomheder på tværs af værdikæden, der samarbejder indbyrdes på strategisk niveau og med viden-institutioner og myndigheder, fordi de kan se, at det giver konkurrencemæssige fordele, som den enkelte virksomhed ikke vil kunne opnå alene. Virksomhederne deltager aktivt i klyngesamarbejde og netværk, fordi de herigennem får adgang til ny viden, nye samarbejdspartnere og andre fordele, der kan styrke deres innovation, salg og eksport mv.

Erhvervsplanen er nu sendt i høring frem til 6. november 2019.

Se udkast til Erhvervsplan 2020-23 og deltag i høring