Ny stribe af tiltag skal afhjælpe corona-ledighed blandt unge akademikere

Derfor iværksætter Jobcenter Aarhus nu en række ”på vej ud af corona”-tiltag for unge akademikere.

Ledighed blandt nyuddannede akademikere er en kendt udfordring i studiebyen Aarhus, men nedlukningen af samfundet gjorde det sidste år endnu sværere for unge akademikere at lande det første job efter uddannelsen.

I foråret 2020 faldt ledigheden blandt unge akademikere ikke så meget som normalt, og efterslæbet i ansættelserne er endnu ikke indhentet.

Derfor er der behov for nye initiativer, der kan forhindre den forhøjede ledighed blandt dimittenderne i at blive et langsigtet problem.

”Situationen giver panderynker, fordi vi ved, at der til sommer kommer nye dimittender ud på jobmarkedet. Hvis vi til den tid stadig har et efterslæb på beskæftigelsen blandt sidste års dimittender, risikerer vi, at en gruppe af dygtige unge mennesker går hen og bliver langtidsledige og dermed får endnu vanskeligere ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er den uheldige spiral, vi nu sætter ind for at prøve at afværge.”
Kristian Würtz, social- og beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune.

Fokus på små og mellemstore virksomheder

Initiativerne skal finde sted i foråret og sommeren 2021 og skal dermed nå at få effekt i takt med, at en ny årgang af dimittender træder ind på jobmarkedet. Initiativerne sættes i gang i et fortsat trykket jobmarked, og er derfor målrettet små og mellemstore virksomheder. Det er nemlig her, potentialet for at skabe nye jobmuligheder for unge akademikere er størst, forklarer Kristian Würtz:

”I de små og mellemstore virksomheder kan de unge akademikeres kompetencer gøre den største forskel, og vi ved, at efterspørgslen er derude. Men det er afgørende at finde det helt rigtige match, og det er her vi sætter sejlene til. Både for de unge, som kan få øjnene op for nye muligheder for at sætte deres kompetencer i spil, og for virksomhederne, som måske kan blive varme på en kandidat, de ellers ikke havde mødt eller tænkt på.”
Kristian Würtz, social- og beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune.

De nye initiativer indebærer:

  • Et samarbejde med Aarhus Universitet og Erhverv Aarhus om etablering af trainee-netværk, der skal gøre det mere attraktivt for små og mellemstore virksomheder at ansætte nyuddannede kandidater.

  • En kampagne, hvor Jobcenter Aarhus afsøger potentielle jobmuligheder for unge akademikere gennem kontakt til 170 små og mellemstore virksomheder. På baggrund af samtalerne med virksomhederne vil de jobsøgende blive tilbudt kaffemøder med en virksomhed samt forberedelse til møderne via virtuelle workshops.

  • Virtuelle besøg hos virksomheder inden for de seks AC-kandidatbankområder. Formålet er at markedsføre muligheden for at ansætte en højtuddannet kandidat og efterfølgende matche kandidater med skræddersyede jobs, praktikker og løntilskud.

  • Et samarbejde med Akademikerne om at etablere 50-75 graduate-forløb for dimittender i små og mellemstore virksomheder med tiltrædelse senest 1. september.

  • Med afsæt i de gode effekter fra JOB BootCamp 2020 gentager Jobcenter Aarhus, i samarbejde med private og offentlige aktører i Aarhus, succesen i september 2021. Gennem en række brancherettede jobevents får virksomhederne mulighed for at møde højtkvalificerede dimittender fra 2020 og nye dimittender fra 2021.

Fakta om ledighed blandt unge akademikere
Ultimo februar 2021 var der godt 4.000 ledige akademikere i Aarhus Kommune. På samme tidspunkt i 2020 var tallet godt 3.400, mens der i februar 2019 var godt 3.200 ledige akademikere. Dermed er der i øjeblikket 600-800 flere ledige akademikere end normalt i Aarhus Kommune.

Det er særligt de unge akademikere, der er blevet ramt af nedlukningen i samfundet sidste år. Helt konkret faldt ledigheden blandt unge akademikere ikke så meget som normalt i forårsmånederne i 2020, og efterslæbet i ansættelserne er endnu ikke indhentet.

Ledighed blandt akademiske dimittender

Figuren omfatter ledige i alderen 20-29 år, som er medlem af en af de fire akademiske a-kasser: Akademikerne, Magistrene, Civiløkonomerne og Journalistik, Kommunikation & Sprog. Kilde: Jobindsats.dk