Nye muligheder for SMV’ere på tværs af Europa

Living Lab Oslo 2018

Deltag i det næste Living Lab i Göteborg d. 8. maj 2019
Det er ofte svært for mange små og mellemstore virksomheder at komme ind på udenlandske markeder ved egen hjælp. Til gengæld har byer og klynger tit større gennemslagskraft i forhold til at øge samarbejdet med andre markeder. En styrke der også gerne skal bidrage til vækst og eksport blandt virksomhederne. Med deltagelse i Interreg projektet ”Northern Connection” ønsker Aarhus at bane vejen for nye eksport- og udviklingspotentialer i grønne teknologier hos SMV’er.

En af metoderne, som Northern Connections har stor succes med, er ”Living Labs”. De giver SMV’er med bæredygtige og grønne løsninger mulighed for at fremvise deres teknologier over for relevante og mulige samarbejdspartnere, der står med helt konkrete og aktuelle udfordringer.

Byg en fossilfri børnehave i Göteborg
Næste Living Lab foregår den 8. maj 2019. Her søger Göteborg internationale innovative virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen, der med bæredygtige løsninger kan bidrage til opførelse og drift af en 100 % fossil fri børnehave. Göteborg planlægger lige nu at investere € 600 millioner om året i nye bæredygtige skoler og andre byggeprojekter. Opførelsen af den fossilfri børnehave er det første pilotprojekt.

Hvad er et Living Lab?
Northern Connections har afholdt to Living Labs i henholdsvis Norge og Danmark. Tema og organisering har været forskellig, men de deltagende virksomheder har i begge tilfælde været meget positive over for konceptet.

I Danmark var Syd Energi (SE), der er et af Danmarks største og mest moderne energi- og teleselskaber, vært for det første Living Lab. SE efterspurgte SMV’er inden for sensorteknologi, more green behaviour og smart home. Alle kandidater blev screenet inden udvalgte af SMV’er fik lejlighed til at præsentere sig over for SE ved et ”Meet the Buyer”- møde.

I Norge var de private ejendoms- og butikscenterudviklere, Steen & Strøm og Storebrand, værter. De efterspurgte innovative, bæredygtige løsninger til etablering af et urbant bycenter på 163.000 m2, herunder en indendørs Aqua park, biograf, boliger, kulturelle faciliteter, kontorer, hoteller og et førende erhvervscenter. Her fik alle interesserede SMV’er fra forskellige lande mulighed for først at tale med værterne og efterfølgende at pitche deres ideer og forretningskoncepter over for en dommerjury.

Om Northern Connections
Northern Connections er et partnerskab af 21 klynger, byer, regioner og vidensinstitutioner på tværs af Europa, der skaber nye innovative samarbejder mellem erhvervsliv og klynger inden for cleantech-området.

Living Lab

 

Northern Connections

 
Oplev Living Lab Oslo 2018.   Hør mere om Northern Connections.

 

Læs mere på Northern Connections website