Nyheder fra InnoBlue-klyngen

Formålet er at udveksle den nyeste viden og synliggøre området som et attraktivt karrierefelt. InnoBlue bygger videre på eksisterende samarbejder og skal bidrage til, at Aarhus og Østjylland bliver én af de mest attraktive maritime hubs i Nordeuropa.

Hvis du synes det lyder spændende, opfordrer vi til, at du tilmelder dig nyhedsbrevet, der udkommer én gang om måneden.

Du kan også indsende nyheder og tips til historier via mail@innoblue.dk.

Aarhus Havn er Danmarks største havn. Området omkring havnen er – med sine 150 virksomheder – meget mere end skibe og containere. Over 4 % af den samlede beskæftigelse i Aarhus Kommune er relateret til aktiviteter i de maritime erhverv.

InnoBlue er en klynge, der forener forskellige aktører, som arbejder for bedre infrastruktur, innovation, logistik, handelsforhold og samarbejdsrelationer for virksomheder og uddannelsesinstitutioner med relation til Aarhus Havn.

Hvilke aktører er og kan være med i InnoBlue?

  • Virksomheder, der importerer og eksporterer varer ad vandvejen
  • Virksomheder, der fragter varer – rederier, vognmænd, shippingfirmaer, stevedorer
  • Uddannelsesinstitutioner, der uddanner til ovennævnte virksomheder, eks. Aarhus Maskinmesterskole, Aarhus Universitet/Aarhus BSS og Erhvervsakademi Aarhus
  • Studerende fra uddannelser med relevans for havnens følgeindustrier
  • Aarhus Havn, der sikrer havneinfrastruktur og havneserviceydelser til kunderne
  • Aarhus Kommune, der sikrer rammevilkår og infrastruktur/adgangsveje
  • Interessenter og organisationer

Bag initiativet står Aarhus Maskinmesterskole, Erhvervsakademi Aarhus, Aarhus Universitet, Aarhus Kommune, Aarhus Havn og Erhverv Aarhus.