Nyt internationalt erhvervsmagasin om Aarhus

Forsiden af erhvervsmagasinet Do Business With Aarhus

Business Aarhus arbejder for at udvikle og fremme Aarhus som en erhvervsvenlig by til indland såvel som udland. I juni 2019 er Do Business With Aarhus blevet opdateret og genoptrykt og giver indblik i byens aktuelle styrkepositioner og generelle erhvervsforhold.

I år 2016 udkom den første version af erhvervsmagasinet Do Business With Aarhus. Siden da er der sket en del. Danmark har fastholdt sin position som Europas mest erhvervsvenlige land (World Bank) og er nu også det mest konkurrencedygtige land i Europa i forhold til forretningseffektivitet (IMD). Ligeledes ligger Danmark i verdenstoppen, når det handler om talent, uddannelse og arbejdsmotivation.

Derudover har blandt andre Aarhus Havn og Aarhus Airport oplevet fremgang som følge af flere internationale rejsedestinationer samt større investeringer og udvidelser. I mellemtiden er der også kommet flere nye virksomheder til byen. Dét og en masse andet om turisme, teknologi, sundhed, fødevarer, energi, ejendomsinvestering og iværksætteri kan du læse om i den nye version af erhvervsmagasinet Do Business With Aarhus.

Magasinet er målrettet engelsktalende erhvervsfolk, der har interesse i at etablere, ekspandere eller investere i Aarhus. Det findes både i en online og en fysisk udgave. Det kan også med fordel fremsendes til internationale i rekrutteringsøjemed.

Magasinet kan efter aftale afhentes på Rådhuset.
Kontakt gerne business@aarhus.dk.