Nyt samarbejde mellem Aarhus Kommune og Erhverv Aarhus

Isbjerget

Tiden er derfor inde til at indgå et tættere samarbejde mellem det offentlige og private for i fællesskab at indfri virksomhedernes vækstpotentiale.

Erhverv Aarhus, erhvervslivets organisation og stemme i Aarhus, har indgået en samarbejdsaftale med Aarhus Kommune for 2019 og 2020. Et tættere samarbejde vil kunne bidrage til at få erhvervspolitikken, erhvervsprofileringen og beskæftigelsespolitikken til at gå hånd i hånd. Aarhus Byråd har sat et ambitiøst mål om at styrke indsatsen for at øge beskæftigelsen netto med 3.000 over de næste to år. Det skaber et behov for at arbejde endnu tættere sammen med erhvervsvirksomhederne for at nå de ambitiøse mål.

I et tættere samarbejde med Erhverv Aarhus har vi mulighed for at indfri virksomhedernes vækstpotentiale og samtidig sikre, at flere får chancen for at sikre sig fodfæste på arbejdsmarkedet. Der har aldrig været bedre betingelser for i fællesskab at blive klogere på, hvad der skal til hos kommunen og virksomhederne for at indfri dette potentiale.
Borgmester Jacob Bundsgaard

Samarbejdsaftalen mellem Aarhus Kommune og Erhverv Aarhus rummer følgende indsatser:

 • Innovationsprojekt – nye veje ind i virksomhederne
  Der etableres et innovationsprojekt, som skal kortlægge og identificere, hvordan der kan skabes præcise match mellem virksomhedernes behov for arbejdskraft og nyuddannede kandidater – med udgangspunkt i virksomhedernes virkelighed. Dette skal ske i tæt samarbejde med byens store uddannelsesinstitutioner.

 • Rekruttering af international arbejdskraft og arbejdet med spouses
  Der er allerede i dag en tæt koordination af aktiviteterne i Destination Aarhus og Erhverv Aarhus. Det skal afklares, hvordan det store projekt om talenttiltrækning i Business Region Aarhus kan understøttes af Erhverv Aarhus.

 • IWDK
  Erhverv Aarhus overtager ansvaret for Internet Week Denmark i 2020.

 • Branding af Aarhus som job- og erhvervsby
  Kommunikation om de muligheder, det giver at drive virksomhed i det største vækstcenter udenfor hovedstaden.

 • Relocation
  Erhverv Aarhus tilbyder assistance i sager om ”relocation” af virksomheder.

 • Data- og ledelsesinformation
  Samarbejde om deling af data på Erhvervs- og beskæftigelsesområdet, så der hurtigere kan skabes handlinger på disse og drøftes initiativer.

Der udlånes i aftaleperioden to medarbejdere fra Aarhus Kommune til Erhverv Aarhus. De seks aktiviteter udfoldes yderligere i separate projektbeskrivelser.

Den aktuelle udvikling skal fortsætte, så Aarhus forbliver et attraktivt område at drive virksomhed og bosætte sig i. Med samarbejdsaftalen ønsker begge parter at intensivere det i forvejen gode samarbejde, imødekomme udviklingen og justere kursen på erhvervsområdet, så erhvervslivet sikres bedst mulige vilkår og kan skabe vækst og bæredygtig udvikling for byen og regionen.
Formand for Erhverv Aarhus Terje Vammen

 

Spørgsmål og svar

... hvad er Erhverv Aarhus?

... hvad betyder samarbejdet?

... er Erhverv Aarhus stadigvæk uafhængige?

... hvor lang er aftaleperioden?

... hvem betaler for aktiviteterne?