Hvad betyder samarbejdet?

Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Erhverv Aarhus går mange år tilbage. Hidtil har samarbejdet blandt andet betydet, at Erhverv Aarhus’ formand er med i formandskabet i Aarhus Kommunes Erhvervskontaktudvalg, ligesom der afvikles kvartalsvise møder mellem borgmester Jacob Bundsgaard og Erhverv Aarhus’ forretningsudvalg.

Derudover er der tæt samarbejde i forhold til internationalisering af Aarhus, hvor Aarhus Kommune er med i Erhverv Aarhus/International Communitys Executive Committee, ligesom Erhverv Aarhus i 2019 for første gang var projektpartner på konferencen GO GLOCAL, som satte fokus på Aarhus som en mangfoldig by og attraktiv international karrieredestination.

Drøftelserne om det tættere samarbejde blev indledt i november 2018 efter Erhverv Aarhus’ generalforsamling, hvor både borgmester Jacob Bundsgaard og Erhverv Aarhus’ formand Terje Vammen italesatte perspektiverne i et tættere samarbejde på vegne af byens erhvervsliv.