Hvor lang er aftaleperioden?

Samarbejdsaftalen træder i kraft med begge parters underskrift og løber til 31.12.2020. Genforhandling af aftalen påbegyndes juni 2020 med henblik på endelig aftale ultimo oktober 2020.