Nyt vækstteam skal skabe vækst og arbejdspladser i Midtjylland

I Midtjylland vil vækstteamet fokusere på potentialerne i virksomheder, som arbejder med vandteknologi.

I Danmark er der 28.500 fuldtidsjob knyttet til vandsektoren, og mange af dem ligger i Midtjylland. Med sin unikke sammensætning af aktører på området har Midtjylland gode forudsætninger for at udnytte eksportmulighederne inden for bæredygtig vandteknologi og skabe vækst og arbejdspladser, hvilket vækstteamet nu vil se nærmere på.

”Vi skal blive endnu bedre til at udnytte det lokale unikke potentiale, for der er stor forskel på, hvad styrkerne er i Nordjylland, Bornholm og Fyn. Med de nye vækstteams vil vi netop skræddersy indsatsen, så vi på tværs af virksomheder, myndigheder og ildsjæle udvikler det lokale erhvervsliv og styrker den grønne genopretning. Behovet for stærke virksomheder er kun blevet endnu vigtigere efter corona, og her vil det nye vækstteam vise vejen mod vækst, nye midtjyske arbejdspladser og flere grønne løsninger.”
Simon Kollerup, erhvervsminister.

Vækstteamet for Midtjylland består af lokale midtjyske repræsentanter med et bredt kendskab til det lokale erhvervsliv, og formanden, som skal lede arbejdet bliver Kim Nøhr Skibsted.

En af de 9 lokale repræsentanter for vækstteamet i Midtjylland er borgmester for Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard. Han ser et behov for at udnytte de erhvervsmæssige styrkepositioner og ser frem til at deltage i arbejdet i det midtjyske vækstteam: 

"Regeringens udmelding om at nedsætte hurtigt arbejdende vækstteams er meget velkommen. For der er mere end nogensinde brug for benhårdt at rette fokus på de erhvervsmæssige styrkepositioner – og det skal gøres her og nu! Det kan for alvor sætte turbo på at udnytte Danmarks eksportpotentiale. I Midtjylland er der derfor al mulig grund til at fokusere på vandsektorens enorme potentialer og bygge ovenpå de mange initiativer, der allerede er i god gænge. Jeg ser derfor meget frem til at deltage i det perspektivrige arbejde.”
Jacob Bundsgaard, borgmester, Aarhus Kommune.

Vækstteam Midtjylland arbejder til maj 2021, hvor vækstteamet skal give sine anbefalinger til regeringen.

9 lokale repræsentanter skal genstarte Midtjylland efter corona

Der står erfarne kræfter bag det nye vækstteam for Midtjylland med 9 repræsentanter fra
erhvervslivet, fagbevægelsen, kommuner og erhvervshusene.

 • Niels Duedahl, adm. dir. Norlys A/S
 • Annemette Færch, bestyrelsesformand for Færchfonden og Holstebro Udvikling P/S
 • Jacob Bundsgaard, borgmester, Aarhus Kommune
 • Lone Børlum, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Herning & Ikast-Brande
 • Helge Albertsen, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Vestjylland
 • Nicolai Hansen, rådgiver i Nico Holding ApS, medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
 • Søren Olsen, byrådsmedlem, Holstebro kommune, bestyrelsesformand for Erhvervshus
  Midtjylland
 • Lise Berg Kildemark, Sustainable Packaging Director i ARLA Foods, næstformand for
  Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse
 • Brian Bech Nielsen, Rektor for Aarhus Universitet, medlem af Erhvervshus Midtjyllands
  bestyrelse

Regeringen har sammen med Folketingets partier afsat 500 mio. kr. under årets finanslov fra det såkaldte REACT-EU-program til at realisere anbefalingerne fra de syv regionale vækstteams.

Rammerne for det danske REACT-EU-program fastlægges af regeringen og udmøntes efterfølgende af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der arbejder for at give danske virksomheder i hele landet de bedste udviklingsmuligheder gennem en lokalt forankret erhvervsfremmeindsats.

Det midtjyske vækstteam er ét ud af syv vækstteams fordelt i hele landet, som skal skabe udvikling og arbejdspladser i hele Danmark.