”Oliemøllen” fejrede 150-års jubilæum

På havnen i Aarhus ligger virksomheden AAK, der står for AarhusKarlshamn A/S. Og det har den sådan set gjort i mange år. Om end ikke altid under samme navn eller med samme produktlinje. I dag producerer AAK forskellige vegetabilske produkter fra planteolier, der blandt andet bruges i produktionen af chokolade og plantebaseret kød. Og så har virksomheden netop kunnet fejre 150-års jubilæum.

”Det er godt nok stort. I 150 år har vi haft gang i produktionen i Aarhus, og vi er fortsat i en positiv udvikling. Det er vi rigtig glade for, og udviklingen skyldes ikke mindst vores dygtige medarbejdere,” fortæller Palle Jensen, Site Manager for AAK Denmark A/S.

Det er umuligt at sige AAK uden også at sige Aarhus – både i bogstavelig forstand, men også billedligt. Byen og virksomheden har nemlig gået hånd i hånd lige siden, Aarhus Palmekærnefabrik slog dørene op i 1871 i Jægergårdsgade. Efter halvandet århundrede, et par navneskift og nye fabriksanlæg senere, har virksomhed såvel som by forandret sig.

”Vi har altid haft og har fortsat et godt samarbejde med Aarhus Kommune. Det er vigtigt, hvis vi som virksomhed skal udvikle os, ligesom vi har været med til at udvikle byen,” lyder det fra Palle Jensen.

Byudvikling og universitet

AAK eller Aarhus Oliefabrik, som virksomheden hed fra 1892 til 2003, har haft stor indflydelse på udviklingen af Aarhus – både som handels- og studieby.

Tilbage i 1920’erne var det blandt andet daværende direktør for Aarhus Oliefabrik, Martin Frederik Lausen, der var bannerfører for, at Aarhus skulle have et universitet. Han var således med til at få Aarhus valgt som lokation for det første danske universitet udenfor København. Aarhus Oliefabrik har ligeledes bidraget med donationer til Aarhus Universitet af flere omgange, og de er blandt andet gået til bygningsudvidelser.

Dertil var Martin Frederik Lausen også frontfigur i arbejdet med opførelsen af Aarhus Idrætspark – i dag kendt som Ceres Park. Og så giver det sig selv, at AAK har haft stor indflydelse på udviklingen af Aarhus Havn gennem tiden, da det også er her, fabriksanlægget ligger i dag.

”For mig viser det, at I har engageret jer i både byen og aarhusianernes ve og vel, og at I ikke kun har udviklet jer i Aarhus, men også bidraget til at gøre Aarhus til den fantastiske by, den er”, lød det fra Aarhus borgmester Jacob Bundsgaard, da han ved jubilæumsfejringen talte om AAKs indflydelse på tilblivelsen af både Ceres Park og Aarhus Universitet.

150 år mere – med et bæredygtigt udsyn

I dag er AAK en verdensvirksomhed med fabrikker på flere kontinenter, og der er stadig konstant fokus på at udvikle virksomheden i samspil med omverden. Derfor er der stort fokus på bæredygtighed og grøn omstilling, så virksomheden ikke kun kan vækste, men også passe på den verden, den er en del af.

Blandt andet er der fokus på at finde bæredygtige alternativer til kød og mejeriprodukter, og så er der mange forskellige samarbejder i gang, hvor der eksperimenteres i forskellige perspektiver.

Det er for eksempel lige lykkedes at finde en alternativ måde, hvorpå man kan udnytte restprodukter fra produktionen af shea-olie. Her har virksomheden Pond 12 i samarbejde med AAK fundet ud af, at restproduktet fra sheanødderne kan bruges i 3D-print, der ellers er domineret af materiale som eksempelvis resin og plastik.