Regeringens infrastrukturplan omfatter flere projekter i Aarhus

Med planen lægges op til at anvende 105,8 mia. kr. til nye infrastrukturinvesteringer, samt ca. 55 mia. kr. til at færdiggøre allerede igangsatte projekter, dvs. i alt 160,7 mia. kr. Heraf er de 59 mia. kr. til vejprojekter, mens 80,7 mia. kr. er til baneprojekter.

Planen som rummer rigtig mange af de infrastrukturprojekter, der har været prioriteret i Aarhus og Østjylland gennem adskillige år. Det drejer sig bl.a. om:

  • Fremtidssikring af Aarhus Hovedbanegård
  • Etablering af tunnel under Marselis Boulevard
  • Udvidelse af E45 til tre spor i hver retning mellem Aarhus S og Aarhus N, samt mellem Vejle N og Skanderborg S, samt udvidelse af tilslutningsanlæg mellem Aarhus N og Randers N. Derved er hele strækningen mellem Vejle N og Aarhus N udvidet til tre spor i hver retning
  • Udvidelse af rute 15 mellem Bale og Tåstrup til motortrafikvej med hastighed på 100 km/t. Derved er der motortrafikvej hele vejen til Aarhus Airport A/S.
  • Opgradering af rute 26 fra E45 til Søbyvad til motortrafikvej. Dette vil forbedre fremkommeligheden mellem Aarhus og Viborg.

Dertil kommer, at planen rummer en række puljer, heriblandt en pulje på 100 mio. kr. til højklasset kollektiv trafik i de større byer.

Regeringen vil nu igangsætte forhandlinger med folketingets partier med henblik på at finde flertal for en endelig aftale.