Satsning på vandteknologi skaber vækst og grønne arbejdspladser

Syv regionale vækstteams har undersøgt, hvordan der bedst investeres i lokale erhvervsstyrker og potentialer, der kan udvikle sig til erhvervsfyrtårne, så hver landsdel kommer styrket igennem coronakrisen. I Midtjylland, hvor borgmester Jacob Bundsgaard har deltaget i arbejdet, er anbefalingen til regeringen klar: Der skal satses på vandteknologi for at skabe vækst og grønne arbejdspladser.

I dag afleverer vækstteamet for Midtjylland sine anbefalinger til regeringen, og det er med fokus på innovative og bæredygtige vandteknologiske løsninger. Det anbefales, at vandteknologiske løsninger i verdensklasse skal være et lokalt erhvervsfyrtårn, der løfter eksport, vækst, uddannelse og beskæftigelse i Midtjylland.

Vækstteamet anbefaler blandt andet, at der etableres flere storskala test- og demonstrationsfaciliteter, der skal styrke udviklingen såvel som markedsføringen af nye danske vandløsninger og dansk knowhow. Vækstteamet peger på potentialet i adgang til data om vand og øget digitalisering som afsæt for etablering af nye startups, udvikling af nye produkter og services og øget eksport. Der skal desuden bygges videre på det i forvejen stærke midtjyske samarbejde mellem virksomheder, forsyningsselskaber, videninstitutioner, industrielle vandforbrugere, myndigheder og innovations- og erhvervsfremmesystemet inden for vandteknologi. Samtidig skal der skabes bedre muligheder for iværksættere og mindre virksomheder lyder det i anbefalingerne fra det midtjyske vækstteam.

Dermed matcher anbefalingerne flere af de indsatsområder, som partnerkredsen bag Water Valley Denmark har peget på som nødvendige ift at få forløst den danske vandsektors potentiale om at blive verdensførende og fordoble eksporten fra 20 til 40 milliarder kroner frem mod 2030. Water Valley Denmark, en forsknings- og innovationsindsats med fysisk epicenter i Aarhus, består af Dansk Industri understøttet af DI Vand samt selskaber som Grundfos, Danfoss, Kamstrup, AVK, Systematic, Aarsleff, Rambøll, flere SMV-virksomheder som Stjernholm, universiteter og vandselskaber, herunder bl.a.  Aarhus Vand.

Der er afsat 500 mio. kr. under finansloven fra det såkaldte REACT-EU-program til at følge op på anbefalingerne fra de syv regionale vækstteams. Pengene er målrettet afhjælpning af konsekvenserne af COVID-19 og skal understøtte en grøn og digital genstart. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der arbejder for at give danske virksomheder i hele landet de bedste udviklingsmuligheder gennem en lokalt forankret erhvervsfremmeindsats, har ansvar for den konkrete udmøntning af REACT-EU-midlerne.

Borgmester Jacob Bundsgaard siger:

”Jeg vil sende en stor ros til erhvervsministeren, regeringen og folketingets partier for at investere i regionale og lokale erhvervsfyrtårne. Jeg er personligt meget begejstret for satsningen på vandteknologi. Danmark og den danske vandsektor – med Midtjylland som foregangsregion - har helt klart potentialet til at blive en toneangivende nation målt på omsætning, eksport, innovationskraft, jobskabelse og positiv indvirkning på den globale grønne omstilling. Det kræver selvsagt store investeringer, hvis vi skal lykkes med dette – og her vil en markant indsprøjtning fra EU’s REACT-program gøre en stor forskel."
Jacob Bundsgaard, Borgmester, Aarhus Kommune

Anbefalinger fra Vækstteam Midtjylland til et midtjysk erhvervsfyrtårn for vandteknologi

 1. Opbyg storskala test- og demonstrationsfaciliteter
 2. Skab bedre adgang til data om vand og bedre muligheder for udvikling af nye digitale forretningsmodeller
 3. Mere innovationssamarbejde og forskning inden for vandteknolog
 4. Grøn omstilling gennem samarbejde med industrien om udvikling af nye bæredygtige vandteknologier
 5. Styrk iværksætterøkosystemet med en stærk inkubations- og acceleratorindsats med fokus på udvikling af vandteknologiske løsninger
 6. Bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft i den midtjyske vandsektor
 7. Fokus på midtjysk fyrtårn for vandteknologi i en styrket eksportfremmeindsats

FAKTABOKS – DEN DANSKE VANDSEKTOR

 • Danmark har flest patenter indenfor vandteknologi pr. mio. indbyggere i verden
 • Rangeret som nr. 2 i verden målt på konkurrenceevne i en opgørelse af IMD i 2020
 • Bidrager med 29 mia. kr. til Danmarks BNP, svarende til 1,4% af Danmarks BNP
 • Eksporterer vandteknologi svarende til 2,5% af Danmarks BNP, og det sætter os på en solid andenplads i EU kun overgået af Italien
 • Beskæftiger pt. ca. 29.000 fuldtidsansatte
 • Omsætter for 85 mia. kr. årligt
 • Arbejder tæt sammen med kommuner, universiteter og kommercielle virksomheder, og har inddraget over 200 virksomheder og institutioner i over 400 projektsamarbejder
 • Fordobling af eksporten fra 20 til 40 milliarder kroner frem mod 2030, vil medvirke til skabelsen af 4.000-5.000