Sommerpakken: hjælp til turismeindustrien i Aarhus

Fredag den 4. juni offentliggjorde regeringen hvilke initiativer, der støttes gennem sommerpakken 2021. Her var det blandt andet et større beløb til markedsføring af de større danske byer, så de kan tiltrække turister til byerne efter Corona. Der gives i 2021 et tilskud til henholdsvis Visit Denmark og Dansk Storbyturisme, som bl.a. inkluderer VisitAarhus, på 15 mio. kr.

Dertil gives der også en støtte på 125 mio. kr. til omstilling af turismevirksomhederne, samt 15 mio. kr. til kyst og naturturismen. Desuden uddeles der en række midler til kulturturismen, madoplevelser i byen og restauranterne.

Turismen stod i 2018 for 4,6 % af Danmarks samlede eksport, og omsatte samlet set for 135,5 milliarder kr. det år. I Aarhus har turismeindustrien vækstet stabilt de seneste år, og antallet af overnattende turister er årligt steget med gennemsnitligt 1,7 % fra 2008-2019. Men siden Corona-krisens udbrud i marts 2020 har turismen over hele landet været hårdt ramt. I 2020 faldt antallet af overnattende turister i Aarhus med -37,7 %, hvis man sammenligner med året før. Desuden oplevede byens turistattraktioner også et stort fald i antallet af besøgende i 2020 sammenlignet med 2019.

Til trods for den hårde periode er turismen igen begyndt at gå den rigtige vej mange steder i landet. Men hjælpepakken er stadig særdeles eftertragtet og betyder blandt andet, at Aarhus og andre danske byer får en hjælpende hånd og et skub i den rigtige retning til at genoprette og omstille turismeindustrien efter næsten 1,5 år med usikkerhed og hele eller delvise nedlukninger.

Ud over statens sommerpakke, har Aarhus Kommune også oprettet hjælpepakker i form af genstartspuljer, der skal støtte trængte erhverv inden for turisme, detailhandel og oplevelsesindustrien i Aarhus.

Læs mere om statens sommerpakke