Stigende stolthed over at bo i Aarhus

55 procent af borgerne i Aarhus Kommune erklærer sig stolte over at bo i Aarhus. Det er en markant stigning på 8 procentpoint i forhold til for to år siden, viser en helt aktuel undersøgelse, Epinion har lavet for Aarhus Kommune.

1600 borgere i Aarhus Kommune er blevet stillet en række spørgsmål om Aarhus. Et af spørgsmålene lyder ”hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om Aarhus: Jeg er stolt over at bo i Aarhus?”. Hertil har 55 procent svaret ”enig”, mens 24 procent har svaret ”delvis enig”. For to år side var tallene henholdsvis 47 procent og 27 procent.

Borgmester Jacob Bundsgaard glæder sig over den flotte stigning i borgernes stolthed:

”Jeg holder utrolig meget af Aarhus og ved, at man som aarhusianer føler stolthed over alt det, byen formår. Det glæder mig derfor meget, at flere og flere har det på samme måde. Byen markerer sig som et stærkt vækstcenter med spændende jobmuligheder og med en byudvikling, der skaber gode og trygge rammer for fremtiden. Tilmed har kulturhovedstadsåret givet Aarhus et kæmpe boost, hvad angår branding, kendskabsgrad og stolthed”.

Kulturen er i top

I undersøgelsen er der også spurgt til, ”hvad gør Aarhus til en god by for dig?” Hertil svarer 40 procent, at ”kulturlivet” er det, der skaber liv og glæde i Aarhus. Dermed indtager kulturlivet en klar topplacering i undersøgelsen. Nummer to på 31 procent er ”natur og grønne områder”, mens 23 procent svarer ”størrelsen på byen”.

Undersøgelsen fra Epinion er en opfølgning på en tilsvarende undersøgelse, som Aarhus Kommune fik udarbejdet første gang i 2016 med det formål at vurdere, om byrådet opnår målet om at Aarhus skal opleves som ”en god by for alle”. Undersøgelsens hovedkonklusion er, at langt de fleste adspurgte, 78 procent, mener, at Aarhus for dem ”i meget høj grad” eller ”i høj grad” er en god by. Det er på nogenlunde samme niveau som i 2016.

Kendte udfordringer i trafikken

I undersøgelsen er der også spurgt til, ”hvordan Aarhus kan gøres bedre?”, og her er de kendte udfordringer inden for infrastrukturen, som fylder mest. Det gælder såvel offentlig transport som privatbilisme.

Som nævnt synes langt de fleste, at Aarhus er en god by, og der er ikke store forskelle, når man ser tværs af de væsentligste demografiske og geografiske undergrupper i Aarhus. Dog kan der i undersøgelsen spores nogle mindre forskelle, for eksempel er indvandrere eller efterkommere af indvandrere mere positive, og det samme gælder de yngre borgere på 18-29 år og studerende. Omvendt er ledige, personer i aldersgruppen 50-64 år og borgere bosat i kommunens yderområder mindre positive end gennemsnittet.