Succes-salg baner vej for mere grønt på Aarhus Ø

Det bliver grønnere på Aarhus Ø. Aarhus Byråd har netop besluttet at indgå en betinget købsaftale med Prime Office A/S, der har budt på to byggefelter på Indre Aarhus Ø i et offentligt udbud.

Salget indbringer væsentligt mere, end Teknik og Miljø havde forventet. På den baggrund har rådmand Bünyamin Simsek ønsket at øremærke de ekstra midler til mere grønt og blåt på Aarhus Ø. Forslaget har fået politisk tilslutning i byrådet.

Jeg er glad for, at jeg har fået byrådets opbakning til, at provenuet bliver brugt på at gøre byen grønnere. Aarhus Ø er vores visitkort fra vandsiden, og det giver rigtig god mening, at området får flere grønne oaser til beboere og besøgende. Det underbygger også den udviklingsplan, som vi sammen med borgerne har lagt for Indre Aarhus Ø.Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

Puljen bliver på et større tocifret millionbeløb, som skal gå til at lave en grønnere og mere rekreativ bydel. Det konkrete beløb vil blive beskrevet mere nøje af Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling. Det forventes, at byrådet vil udmønte puljen i den videre udvikling af Aarhus Ø.

Realiserer udviklingsplanen for Indre Ø

De to byggefelter ligger lige ved indgangen til Aarhus Ø, placeret mellem Kystvejen og Bernhardt Jensens Boulevard. Her vil Prime Office A/S bygge to karrébebyggelser, der forventes at rumme mere end 300 nye boliger.

I vurderingen af projektet har det været afgørende, at byggeriet realiserer byrådets udviklingsplan for området. Konkret er der lagt vægt på, at byggeriet får en levende stueetage med en blanding af butikker og fællesfunktioner, der skaber aktivitet og liv på gadeplan. Derudover kommer byggeriet til at rumme forskellige boligtyper og boligstørrelser. Mere end 30 procent af boligerne bliver egnet for familier.

Byggeriet får samme karréstruktur, som aarhusianerne vil kende det fra omkringliggende boligområder som fx Trøjborg og Ø-gadekvarteret. Teknik og Miljø går nu i gang med at udarbejde en lokalplan. Byggeriet forventes at kunne gå i gang i 2023.