Taskforce skal kigge på geotermi i Aarhus

Fotograf: Ulrik Jantzen

Klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen har nedsat en taskforce til at se nærmere på det ambitiøse geotermiprojekt, som Aarhus Kommune, i samarbejde med A.P. Møller Holding A/S, har arbejdet på igennem et par år.

Målet er at skabe Europas største geotermiske anlæg, som når det står færdigt, kan dække 20 procent af behovet for varme i Aarhus – svarende til 36.000 husstande. Dermed bliver geotermi en uundværlig del af den grønne omstilling og dermed det fremtidige fjernvarmesystem i Aarhus Kommune, som ser gode potentialer i geotermi.

”Det er en energiform, som har potentiale til at blive rullet ud i store dele af Danmark som en uundværlig brik i fremtidens energiforsyning. Og i Aarhus vil vi gerne gå forrest og tage de første skridt i det meget ambitiøse og grønne projekt. Derfor håber vi også på en snarlig afklaring af rammevilkårene for geotermi,”
Jacob Bundsgaard, borgmester, Aarhus Kommune.


En af de store fordele ved geotermi er, at det er en uudtømmelig, vedvarende kilde til grøn fjernvarme. Geotermi er uafhængig af dag, nat, vind og vejr. Og så udnytter geotermi den grønne strøm meget mere effektivt end andre teknologier. For eksempel får geotermi dobbelt så meget varme ud af grøn strøm som varmepumper, der bruger luft eller havvand.

”I Aarhus Kommune tror vi rigtig meget på geotermi, som en vigtig grøn energikilde. Vi er ikke i tvivl om, at det er det rigtige for Danmark at investere i den her teknologi. Og derfor er vi også rigtig glade for, at vi får mulighed for at give den viden videre til ministeren forud for energiforhandlingerne, så vi sikrer rammevilkår, der fremmer energiformen,”
Bünyamin Simsek, rådmand, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

Vind viser vejen for geotermimodel

Geotermi har haft ry for at være dyrt. Men Aarhus Kommune har i august overfor ministeriet peget på en velafprøvet model, som gør geotermi økonomisk muligt. I vind-branchen har man i mange år arbejdet med en model, som forsikrer vindmølleejerne mod lave elpriser. Staten støtter ved lave elpriser og bliver omvendt kompenseret, når elpriserne er høje.

Ved geotermi er princippet det samme – bare med omvendt fortegn. Her bruger man grøn el til at pumpe det varme vand op fra undergrunden. Så hvis elprisen er høj, så bliver geotermi dyrt. Derfor er der også her et behov for en økonomisk forsikring fra staten. Hvis elprisen er lav, så får staten penge af fjernvarmeselskaberne.

Modellen er en rigtig god ide, fordi de to modeller komplementerer hinanden på en fordelagtig måde. Hvis staten skal betale til geotermi, så får den penge ind på vind - og omvendt.

Den nye taskforce, der er nedsat efter besøg af klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen, skal undersøge de muligheder for grøn fjernvarme, som geotermi giver.