Teknologisk Institut udvider med nyt domicil i Aarhus

Teknologisk Institut planlægger at flytte og samtidig samle Instituttets forsknings- og udviklingsaktiviteter indenfor landbrugs- og bioressource-området til et nyudviklet erhvervsområde i Aarhus Nord. Teknologisk Instituts planer vil videreudvikle den aarhusianske videns- og innovations-akse, som løber fra det nye innovationsdistrikt indenfor vandteknologi i Aarhus Syd, over vidensmiljøer for cleantech, kreative erhverv og tech samt Aarhus Universitets store campusområde til innovationsdistrikterne indenfor sundhed og fødevare i Aarhus Nord.

Konkret er det Teknologisk Instituts jyske landbrugs- og bioressourceaktiviteter i divisionen AgroTech, der samles med Instituttets pilotproduktionsfaciliteter til foder og fødevarer, som flyttes fra Sdr. Stenderup ved Kolding til det nye domicil. Tegnestuen C.F. Møller Architects har udarbejdet et forslag for det nye campus for Teknologisk Institut med i første omgang 12 bygninger på sammenlagt knapt 8.000 kvm.

Visionen er at skabe et domicil for Teknologisk Institut, som forsætter Instituttets stolte tilstedeværelse i Aarhus siden 1942. Det nye campus vil både huse et af Nordens mest højteknologiske og mest forskelligartede laboratorier og pilotanlæg. Instituttet vil stille den teknologiske infrastruktur til rådighed for virksomhederne i Aarhus og resten af Danmark,
Juan Farré, adm. direktør, Teknologisk Institut.
Vi bliver en naturlig del af de vidensbaserede virksomheder i området, hvor Teknologisk Institut kan forsætte og udbygge vores samarbejde med danske virksomheder og Aarhus Universitet. Projektet giver nye muligheder for at udfolde Teknologisk Instituts strategi med at hjælpe med at udvikle bæredygtigheds- og digitale løsninger til især materialer, byggeri, fødevarer og landbruget.
Juan Farré, adm. direktør, Teknologisk Institut.
Det vil sikre og afføde nye arbejdspladser og en fortsat national og international gennemslagskraft og konkurrenceevne, der bidrager til Aarhus’ position som vækstdriver. Bæredygtighed er så stor en udfordring og mulighed at det kun kan ske i partnerskaber. Med det nye domicil vil Teknologisk Institut gerne bidrage til at være samlepunkt for anvendelse af teknologi i praksis,
Juan Farré, adm. direktør, Teknologisk Institut.

Udvikle videns- og innovationsaksen
Teknologisk Institut og Aarhus Kommune har fra starten været i dialog om fremtidsmulighederne i Aarhus. Borgmester Jacob Bundsgaard roser det gode samarbejde og glæder sig over, at Teknologisk Institut udvider i Aarhus:

Det er utroligt positivt, at Teknologisk Institut udvider og udvikler sine aktiviteter i byen og samtidig bygger og investerer i nyt domicil i Aarhus. Det vil i sidste ende styrke dansk erhvervsliv – og jeg glæder mig også over, at placeringen i Aarhus Nord bidrager til at udvikle videns- og innovationsaksen og -miljøet i Aarhus. Globale tendenser og nye teknologiske muligheder inden for ikke mindst bæredygtighed, fødevareinnovation og klima kræver nye og visionære løsninger. Det er Teknologisk Institut med til at levere fra en styrket position i Aarhus, og det er fantastisk for erhvervsudviklingen i Aarhus og Danmark,
Jacob Bundsgaard, Borgmester, Aarhus Kommune

Teknologisk Institut har sit østjyske hovedsæde på Kongsvang Allé i Aarhus. Der er pt. Ikke lavet planer for udflytning fra Kongsvang Alle til det nye byggeri, men den nye grund giver mulighed for dette. En evt. samlet udflytning vil dog tidligst komme på tale om 5-10 år. Det er forventningen at landbrugs- og bioressourceaktiviteterne kan flytte til den nye adresse i 2024.

Etableringen af de nye faciliteter giver perfekte rammer for vores specialisters faglige arbejde, som involverer større maskiner og biomaterialer i større mængder. Samtidig med at den bynære placering giver god adgang til vidensmiljøerne og vores samarbejdspartnere dér,
Bodil Højland Lorentzen, direktør for Teknologisk Instituts landbrugs- og bioressourceaktiviteter i divisionen AgroTech

Yderligere oplysninger:

Teknologisk Institut via chefkonsulent Niels Tradsfeldt, mobil 7220 2769 mail: ntt@teknologisk.dk

Aarhus Kommune via kommunikations- og pressechef Niels Buch Johannsen, mobil: 5157 6716, mail: nbj@aarhus.dk

Fakta om Teknologisk Institut:

Teknologisk Institut leverer højteknologiske løsninger med udgangspunkt i aktuelle markedsbehov til gavn for den enkelte virksomhed.Instituttet har mere end 1.000 specialister og hjælper årligt mere end 12.000 kunder i 62 lande. Instituttets hovedfokus er bæredygtige og digitale løsninger for at fastholde konkurrenceevnen og skabe vækst.

Instituttets hovedformål er at drive samfundets og virksomhedernes teknologiudvikling og -anvendelse.  Formålet løftes ved at udvikle ny viden gennem forsknings- og udviklingsaktiviteter, som omsættes til teknologiske serviceydelser og stilles til rådighed på markedsvilkår. Både når det gælder virksomhedernes grønne omstilling og digitale transformation, og når det gælder fastholdelse af konkurrenceevne samt vækst.  

Teknologisk Institut er et af syv Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter i Danmark. De syv GTS-institutter skal understøtte kommerciel innovation og teknologisk udvikling i Danmark. For at blive GTS-institut kræver det en godkendelse fra uddannelses- og forskningsministeren. 

Instituttet har hovedsæde i Taastrup og med danske afdelinger på Kongsvang Allé i Aarhus, Skejby, Odense og Sdr. Stenderup. 

Teknologisk Institut blev etableret i 1906 og er selvejende. Teknologisk Institut fusionerede med Jysk Teknologisk Institut i 1990. I 2016 blev det selvstændige GTS-institut AgroTech sammenlagt med Teknologisk Institut, hvilket betyder, at Instituttet i dag udgør en stærk platform indenfor landbrug, bioressourcer og fødevareteknologi.