To konkurrencer i udbud: Nyt fodboldstadion og Udviklingsplan for Kongelunden

luftfoto af Kongelunden

I mere end hundrede år har byens borgere brugt Kongelundens område rekreativt, når man skulle samles, motionere, more sig eller blot nyde nærheden til skov og vand. Nu skal to kommende konkurrencer sikre, at Kongelunden også er aarhusianernes foretrukne samlingssted i fremtiden.

Derfor indbyder Aarhus Kommune interesserede danske og udenlandske teams til at byde på at deltage i en projektkonkurrence om et nyt, banebrydende og smukt fodboldstadion, som bliver til gavn og glæde for de mange, på den nuværende, centrale placering med stor kulturhistorisk værdi. Samtidig indbyder Aarhus Kommune interesserede teams til at byde ind på at deltage i et parallelopdrag om at udarbejde et forslag til en samlet udviklingsplan for hele Kongelunden.

Forventer også international interesse 

”Visionen for Kongelunden er både ambitiøs og afgørende for den fremtidige udvikling af Aarhus, så vi satser stærkt på at kunne tiltrække både meget visionære og fagligt stærke teams fra ind- og udland til at byde på deltagelse i de to konkurrencer,” fortæller Alvaro Arriagada, der er konstitueret projektdirektør for Kongelunden. Af samme årsag bliver konkurrencesproget engelsk på stadionprojektet, da det er forventningen, at særligt konkurrencen om at tegne et nyt fodboldstadion vil tiltrække internationale kompetencer med erfaring inden for kultur- og sportsbyggerier.

Til konkurrencen om en udviklingsplan er det håbet, at teams med stærke tværfaglige kompetencer inden for eksempelvis byudvikling, arkitektur og landskabsbearbejdning byder ind. Her bliver opgaven at udtænke en samlet plan for disponering og sammenhæng mellem områdets mange idrætsanlæg og øvrige faciliteter med stor betydning for byens borgere og gæster, for den storslåede natur og de mange landskabskvaliteter og endelig for trafik, mobilitet og parkering i Kongelunden.

Grafik over konkurrenceområder

Fakta om de to udbud

 

Nyt stadion i Aarhus

Aarhus Kommune ønsker som bygherre med dette udbud at finde en gennemgående totalrådgiver. Totalrådgiveren får til opgave at projektere alle arkitekt- og ingeniørdiscipliner i forbindelse med det nye stadion.

”Ansøgerne skal demonstrere evne til at skabe arkitektur i verdensklasse,” understreger Trine Berthold, der er chefkonsulent for Kongelunden og arkitektfaglig projektleder på stadionkonkurrencen. ”Til gengæld er det ikke et krav, at rådgiverne nødvendigvis kan fremvise stadionreferencer eller er stadionspecialister, da grundprincipperne for logistik og flows mv. allerede er defineret i et stadionkoncept, der er udarbejdet af vores rådgiverteam med internationale stadionrådgivere tilknyttet”, forklarer hun.

Der er frist for at søge om at blive prækvalificeret til konkurrencen om nyt stadion i Aarhus den 29. november 2021.

Udviklingsplan for Kongelunden

Aarhus Kommune udbyder tre parallelle rammeaftaler, der hver indeholder en forpligtigelse til i en parallelopdragsproces at udarbejde et forslag til udviklingsplan for Kongelunden. Derudover indeholder rammeaftalen mulighed for at tilkøbe rådgivningsydelser til færdiggørelse af udviklingsplanen samt udarbejdelse af idéoplæg/skitsering.

”De teams vi udvælger til at udarbejde forslag til en udviklingsplan, kommer til at deltage i en åben og inddragende proces. De skal blandt andet deltage i to workshops undervejs i forløbet, hvor de får feedback på deres foreløbige forslag fra repræsentanter for brugerne i området og fra vores faglige rådgivere og bedømmelsesudvalg,” fortæller Line Willacy, der som chefkonsulent for Kongelunden er arkitektfaglig projektleder på udviklingsplanen.

Der er frist for modtagelse af tilbud om rammeaftale for udarbejdelse af forslag til udviklingsplan den 29. november 2021.

Vision Kongelunden er styret af en politisk styregruppe med deltagelse af de to store bidragsydere, Salling Fondene og Lind Invest, og Aarhus Kommune. Den politiske styregruppe udvælger forventeligt 5-6 teams, der prækvalificeres til at deltage i projektkonkurrencen om et nyt stadion, og forventeligt tre teams, der skal deltage i det parallelle opdrag om udarbejdelse af forslag til en udviklingsplan for Kongelunden.

Der er i begge tilfælde tale om EU-udbud, som kan tilgås via ETHICS.