Væbnet med mikrobølger går aarhusiansk virksomhed i klimakamp

En vision Aarhus Kommune bakker op om med økonomisk støtte fra den grønne investeringspulje, og som Aarhus Vand støtter som samarbejdspartner.

Slam fra spildevandshåndtering ender i dag ofte ude på markerne, men slammet kan bruges på en langt bedre og mere miljørigtig måde. I hvert fald hvis du spørger Organic Fuel Technology og kigger på resultaterne fra de første pilottests fra deres mikrobølgereaktor. Test af reaktoren er støttet af Aarhus Kommunes grønne investeringspulje, der yder bidrag til projekter og løsninger, der kan være med til at sikre en mere grøn og bæredygtig kommunal drift- og serviceproduktion, og som kan bidrage til realiseringen af klimamålet om, at Aarhus skal være energi- og CO2-neutral i 2030.

”Organic Fuel Technology er et rigtig godt eksempel på en aarhusiansk virksomhed, der med ny viden og teknologi kan bidrage til den grønne omstilling. Gennem den grønne investeringspulje bidrager vi som by til virksomhedens fremtidige vækst og udvikling. Det er også vigtigt, at vi som kommune giver plads til, at nye teknologier kan prøves af. Det gavner i sidste ende os alle,”
Jacob Bundsgaard, borgmester, Aarhus Kommune.

 

Med støtten fra investeringspuljen er den aarhusianske virksomhed Organic Fuel Technology begyndt at afprøve, hvorvidt brugen af mikrobølgereaktor-teknologi kan sikre en mere bæredygtig udnyttelse af spildevandsslam.

 

”De første tests har været en succes. Anlægget producerede mere bioolie end forventet, og alt kørte stabilt. Nu kan vi for alvor begynde at analysere resultaterne,”
Søren Midtgaard Nielsen, CTO i Organic Fuel Technology.

 

Med de nye samarbejder, der er opnået gennem projektet, samt investeringskroner i ryggen, er der også gode vækstpotentialer for den aarhusianske virksomhed.

 

”Projektet åbner for en helt ny kundegruppe med stort potentiale. Tidligere har vi kigget meget på udtjente dæk samt gummi fra kunststofbaner, men spildevandssektoren er i en helt anden liga og vil kunne give en langt større fremdrift i udviklingen,”
Anders Hjortshøj, CEO i Organic Fuel Technology.


Tre konkrete produkter

Konkret producerer Organic Fuel Technologys anlæg tre produkter: Biogas, bioolie og biokul. Alle kan de bruges til forskellige formål – nogle mere kendte end andre.

”Bioolien kan blive til biodiesel til lastbiler og skibe, mens biogassen i opgraderet form kan erstatte naturgas. Biokullet kan bruges til mange ting, men vil i sidste ende have den største værdi ved at blive spredt ud på markerne, blandt andet ved at føre fosfor tilbage til jorden. Dertil fjerner processen miljøfremmede stoffer fra kullet. Men som en del af det her projekt kommer vi selvfølgelig også til at kigge på, hvor produkterne potentielt kan bidrage mest i fremtiden,”
Søren Midtgaard Nielsen, CTO i Organic Fuel Technology.

Mikrobølgereaktoren er udviklet på en sådan måde, at den kun varmer affaldsslammet op til 3-400 °C og ikke 650 °C, som det er tilfældet med andre teknologier. På den måde bruger processen mindre energi og er mere sikker. Den øger også tilgængeligheden af fosforet i biokullet. Fosfor er et gødningsstof, der er godt for økosystemet, og som flere eksperter i dag er bekymrede for vil blive en mangelvare i fremtiden.

Lokal samarbejdspartner

Hos Organic Fuel Technology er de glade for at have fået en lokal samarbejdspartner i form af Aarhus Vand.

”Det er altid optimalt, når man kan samarbejde med en egentlig ’slutbruger’ af sit produkt. Det giver os en bedre forståelse af, hvor vi skal hen med teknologien, så den kan inkorporeres i fremtidens renseanlæg. Derudover er det også godt med en samarbejdspartner, der værdsætter innovation, hvilket er tilfældet med Aarhus Vand,”
Anders Hjortshøj, CEO for Organic Fuel Technology.

Aarhus Vand ser ligesom Organic Fuel Technology gode muligheder i projektet og samarbejdet, og de glæder sig over, at de første test er gået godt. Der kan nemlig både være økonomiske besparelser og miljømæssige gevinster at hente på den lange bane.

”Vi har et helt konkret mål om, at vi på sigt gerne vil undgå at køre slam ud på markerne. Både fordi det er dyrt, men især pga. miljøperspektivet i det. For det første handler det om at genbruge ressourcerne på en miljø- og klimamæssig rigtig måde, og for det andet er det vores håb, at de videre test af teknologien kan vise om den nye teknologi kan neutralisere eventuelle miljøfremmede stoffer i slammet,”
Morten Rebsdorf, senior projektleder ved Aarhus Vand.

Kontaktoplysninger:

Anders Hjortshøj, CEO, Organic Fuel Technology
Tlf. 40 71 18 19
E-mail: anders.hjortshoej@organicfueltechnology.com

Morten Rebsdorf, Senior projektleder, Aarhus Vand
Tlf. 89 47 13 52
E-mail: Morten.Rebsdorf@aarhusvand.dk