Vestas udskifter bilflåden og tilbyder ladestandere med øje for CO2-reduktion

Samtidig er Vestas en del af Klimaalliancen Aarhus, et fælles udviklingsforum for klimaprojekter, hvor Vestas indgår sammen med andre virksomheder og organisationer for at nå CO2-målet.

”Vi vil være klimaneutrale i 2030 med alt det, vi selv har indflydelse på, og her udgør transporten mere end 50 procent af vores samlede CO2-udledning,”
Henrik Andersen, CEO hos vindmølleproducenten Vestas.

Han er ikke i tvivl om, at med den centrale rolle, som Vestas spiller i den grønne omstilling globalt, følger der også en forpligtigelse til at sætte egne meget ambitiøse klimamål og at indgå i et sammenhæng med andre med fokus på klimaet.

Mere klimavenlig bilpark
Et af områderne Vestas arbejder på, er at gøre sin samlede bilpark med 4.000 servicebiler og omkring 1.200 firmabiler mere klimavenlig. En tredjedel af vognparken er allerede omlagt til plug-in-hybridbiler og rene elbiler, og i 2025 skal alle nye firmabiler være 100 procent elektriske. På Vestas hovedsæde i Aarhus øges mulighederne også for at lade bilerne op; i dag er der 3 ladestandere og inden sommeren vil der være 16, hvor det er muligt at oplade 100 biler om dagen.

Udover at gøre bilflåden mere klimavenlig, har private virksomheder også ifølge Henrik Andersen en opgave i at sikre infrastrukturen, så medarbejdere kan oplade deres biler, når de har bilerne parkeret på arbejdspladsen. Det kan være et incitament til, at medarbejderne skifter til elbiler.

Indgår i samarbejde om klima på tværs af byen
Vestas indgår samtidig i Aarhus Kommunes nye samarbejde, Klimaalliancen Aarhus, som omfatter flere større aarhusianske virksomheder og organisationer, som på forskellig vis bakker op om kommunens mål om at blive CO2-neutral i 2030. Et partnerskab hvor der tænkes på tværs af byen, og hvor partnerne indgår i konkrete innovationsarbejder for at accelerere indsatsen med at nedbringe CO2-udledningen. En indsat Aarhus Kommune kun har 10% direkte indflydelse på og derfor er afhængig af, at byens erhvervsliv bakker op om.

Hos Vestas har man for eksempel valgt at tilbyde den ladekapacitet til elbiler, som Vestas ikke selv udnytter, til andre, fortæller Henrik Andersen:

”Vores parkeringsplads er fyldt i dagtimerne, men fra kl. 17 om eftermiddagen til kl. 7 om morgenen står vores ”charger-stationer” tomme, og så kan besøgende og ansatte på Aarhus Universitetshospital på nathold lige så godt få mulighed for at benytte dem”
Henrik Andersen, CEO hos vindmølleproducenten Vestas.

Henrik Andersen ser frem til at forsætte indsatsen i Klimaalliancen Aarhus, hvor Vestas er i front for en arbejdsgruppe, der netop ser på samarbejdsmuligheder i forhold til mobilitetsområdet.

Udover at nedbringe CO2 indenfor mobilitetsområdet dækker Klimaalliancen Aarhus også områder som blandt andet klimavenlige indkøb og udbud, genanvendelse, fødevarer, affaldssortering samt efter- og videreuddannelse af medarbejdere indenfor bæredygtighed. Klimaalliancen Aarhus er initieret af Borgmester Jacob Bundsgaard og Aarhus Byråd. Næste møde i klimaalliancen afholdes den 7. juni 2021.