Viby skal bygges bedre

En helhedsplan for Viby med særligt fokus på en ca. fem kilometer lang strækning langs Skanderborgvej skal sætte retning for den fremtidige byudvikling i bydelen. Helhedsplanen blev tidligere i dag behandlet i Magistraten.

”Viby har masser af potentiale, men det er ikke alle steder i bydelen, at vi har fået indfriet potentialet endnu. Helhedsplanen skal sætte retningen for den fremtidige byudvikling i Viby. Med byudviklingsindsatser, klima- og infrastrukturprojekter skal bydelen opgraderes, så Viby bliver en bedre og mere sammenhængende bydel med et trygt og blomstrende byliv”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Forslaget til helhedsplanen omfatter et stort areal i Viby, der strækker sig ca. fem km langs Skanderborgvej fra Øllegårdsvej i sydvest til Marselis Boulevard i nordøst og fra Holmevej i sydøst til Aarhus Syd Motorvejen i nordvest.

Baggrunden for helhedsplanen er udpegningen af Skanderborgvej som vækstakse i Kommuneplan 2017 og de mange projektønsker især i området omkring Viby Torv.

Inddragelse betyder færre høje bygninger

I forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanen har der været gennemført to borgermøder og en lang række workshops med blandt andre borgere, Viby Fællesråd, private interessenter, grundejerforeninger og Viby Kirke.

”Vi har haft mange inspirerende og givende dialoger, som har medført konkrete ændringer. Det betyder, at vi på baggrund af inddragelsesprocessen har reduceret bebyggelseshøjden flere steder i området,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Indholdet i helhedsplanen bliver udfoldet i fem strategier, der blandt andet sætter fokus på en varieret bydel med blandede boligtyper, en tryg og sammenhængende bydel.

Mulig ny busterminal

En af strategierne sætter fokus på trafik og infrastruktur og lægger blandt andet op til, at der skal etableres en alternativ rute for biltrafikken på Ringvejssystemet udenom Viby C med etablering af ramper til Aarhus Syd Motorvejen fra Ravnsbjergvej/Ormslevvej. Byudviklingen skal sikre, at der er plads til højklasset kollektiv transport på Skanderborgvej, og det foreslås, at der bliver set på muligheden for at etablere en busterminal blandt andet for BRT-busser på Viby Torv.

Viby C er i dag byens næstmest anvendte kollektive trafik knudepunkt med 7.500 daglige brugere kun overgået af Banegården/Rutebilstationen.

Mere grønt og blåt

Helhedsplanen lægger også op til, at der skal være mere plads til vand og grønne elementer på gader og pladser. Skanderborgvejs historiske identitet som allé med vejtræer skal genoplives, så strækningen igen får træer på begge sider af vejen.

Derudover er det planen at trække den grønne korridor fra Brabrand Sø og Døde Å, der i dag stopper ved Viby Torv, hele vejen gennem Viby til Marselisborg Skovene, så den grønne identitet bliver styrket.

Næste skridt i realiseringen af planen er en byrådsbehandling, som formentlig bliver i slutningen af måneden.

Fakta

Indholdet i helhedsplanen udfoldes i fem strategier:

Strategi 1 – Den favnende bydel.
Strategi 2 – Arkitektur og byliv.
Strategi 3 – Fra vej til gade.
Strategi 4 – Tryg og tilgængelig.
Strategi 5 – Vand og natur i Viby.