Water Valley Denmark skal gøre dansk vandsektor verdensførende

Bag Water Valley Denmarks kommende forsknings- og innovationsindsats står Dansk Industri understøttet af DI Vand samt selskaber som Grundfos, Danfoss, Kamstrup, AVK, Systematic, Aarsleff, Rambøll, flere SMV-virksomheder som Stjernholm, universiteter og vandselskaber. Det brede udsnit af verdensførende selskaber og vidensinstitutioner inden for vandets kredsløb skal i fællesskab nedbryde siloer og skabe verdens bedste bæredygtige løsninger i det hidtil mest ambitiøse og konkrete forsøg på at gøre Danmark til den ledende nation inden for vand i verden til massiv gavn for både økonomien nationalt og miljøet globalt.

Blå-grønne løsninger skal bidrage til at realisere visionen om at fordoble eksporten fra 20 til 40 milliarder kroner frem mod 2030, der vil medvirke til skabelsen af 4.000-5.000 nye danske arbejdspladser i vandsektoren. 

 

”Med Water Valley Denmark giver vi bedre vilkår for de danske virksomheder, som arbejder på vandområdet, og en øget mulighed for at realisere deres potentiale indenfor udviklingen af morgendagens teknologier. Det er vores ambition, at vi via fremragende forskning og innovation kan demonstrere attraktiv dansk vandteknologi for de største markeder i verden.”
Anders Søndergaard Larsen, formand for Water Valley Denmark og medlemsdirektør i Dansk Industri.

 

Danmark skal være verdensleder målt på omsætning, eksport, innovationskraft, jobskabelse og have en positiv indvirkning på den globale grønne omstilling. 

 

”I Danmark har vi fundamentet til at skabe verdens førende epicenter for vand. Det kræver, at universiteter, kommercielle selskaber og forsyninger samarbejder om at sikre finansieringen og skabelsen af ny viden, teknologi og selskaber i skala med Grundfos og Danfoss, så vi kan øge dansk konkurrenceevne på verdensplan og skabe en grønnere blå planet.”
Flemming Besenbacher, næstformand i Water Valley Denmark og formand for Aarhus Vand

 

Water Valley Denmark er et nationalt initiativ med base i Aarhus, der strækker sig på tværs af landet og bygger videre på allerede definerende initiativer for sektoren som Den Danske Vandklynge, DI Vand og Coast-to-Coast CC. 

”Ambitionen er at skabe tætte relationer og samarbejdsalliancer, der styrker den danske vandsektor. Det vil i praksis sige at inddrage et samlet økosystem, der bygger videre på eksisterende initiativer og samtidig inkluderer flere virksomheder, internationale aktører, universiteter og lovende startups. Derved kan vi skabe ny viden og nye vandløsninger, som kan udbygge Danmarks allerede stærke position på verdensmarkedet for vandteknologi.”
Poul Due Jensen, CEO i Grundfos

Water Valley Denmark skal sikre, at en samlet dansk vandsektor bliver verdensførende og skaber grøn vækst, arbejder mod opfyldelsen af Verdensmålene, skaber arbejdspladser og indfrier målsætningen om at fordoble eksporten i 2030. Water Valley Denmark lanceres på Vandets Dag den 22. marts.

For yderligere information venligst kontakt Anders Søndergaard Larsen, Formand for Water Valley Denmark via asl@di.dk eller på telefon +45 2060 6962

Om Water Valley Denmark

Water Valley Denmark vil realisere vandsektorens potentiale gennem fire indsatsområder:

 • Bidrage til stærkere innovations- og forskningsmiljøer gennem samarbejde
 • Udvikling af et sammenhængende startupmiljø med accelerator- og inkubationsprogrammer og skabelsen af nye danske unicorns i vandsektoren
 • Det fysiske epicenter for aktiviteterne vil være et innovationsdistrikt i Aarhus
 • Etablering af storskalaprojekter, der skal sikre udvikling af nye innovative danske vandløsninger, som vil rumme udviklings-, test- og demonstrationsfaciliteter, så verden får mulighed for at opleve dansk vandteknologi på tætteste hold

Water Valley Denmark har solid opbakning fra den danske vandbranche og vandselskaber og er bredt repræsenteret i styregruppen af DANVA og DI Vand

Faktaboks – Den danske vandsektor

 • Danmark har flest patenter indenfor vandteknologi pr. mio. indbyggere i verden
 • Rangeret som nr. 2 i verden målt på konkurrenceevne i en opgørelse af IMD i 2020
 • Bidrager med 29 mia. kr. til Danmarks BNP, svarende til 1,4% af Danmarks BNP
 • Eksporterer vandteknologi svarende til 2,5% af Danmarks BNP, og det sætter os på en solid andenplads i EU kun overgået af Italien
 • Beskæftiger pt. ca. 29.000 fuldtidsansatte
 • Omsætter for 85 mia. kr. årligt
 • Arbejder tæt sammen med kommuner, universiteter og kommercielle virksomheder, og har inddraget over 200 virksomheder og institutioner i over 400 projektsamarbejder
 • Fordobling af eksporten fra 20 til 40 milliarder kroner frem mod 2030, vil medvirke til skabelsen af 4.000-5.000 danske arbejdspladser