Aarhus har et stort udbud af højtuddannet arbejdskraft samt gode forsknings- og udviklingsmiljøer, som sammenholdt med en veludviklet infrastruktur og kommunens styrkepositioner, er medvirkende til at gøre byen til et attraktivt sted at investere i.