Business Region Aarhus træder stadig tydeligere frem som et nationalt vækstcenter og som et sammenhængende lokaliserings-, bosætnings- og arbejdsområde. Kommunerne har en fælles interesse i at binde området sammen, at høste synergi fra fælles projekter, at tale med fælles stemme og at stå stærkere sammen i en konkurrencepræget globaliseret verden.

Samarbejdet består af følgende kommuner: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Viborg og Aarhus.