Fødevarer

Samlet tegner det et meget spændende vækstscenarie for den danske fødevareklynge. For Aarhus og den midtjyske region er vækstudsigterne yderligere interessante, idet klyngen viden- og produktionsmæssigt er stærkest forankret og til stede i Midtjylland.

Internationalt førende virksomheder

Aarhus indtager en markant rolle på det internationale marked for fødevarer. Flere store fødevarevirksomheder har derfor valgt at placere deres virksomheder i byen. Europas næststørste mejerikoncern, Arla Foods, har hovedsæde i Aarhus. Byen huser også Karlshamn, Dupont og Danish Crown.

FØRENDE FØDEVAREKLYNGE

Som fødevarerelateret virksomhed i Aarhus-området er der optimale muligheder for at udnytte stærke forskerkompetencer og udvikle fremtidens løsninger. Det østjyske område har den højeste koncentration af fødevarerelateret viden i Europa på tværs af hele værdikæden fra jord til bord. Teknologisk Institut har et stort omfang af avanceret testudstyr målrettet fødevaresektoren. Indenfor Aarhus Universitets iFOOD Aarhus University Centre for Innovative Food Research kan du hente specialiseret viden bl.a. inden for nanoteknologi, smag og forbrugeradfærd.

Forskerkompetencer

Som fødevarerelateret virksomhed i Aarhus-området er der gode muligheder for at udnytte de stærke aarhusianske forskerkompetencer og udvikle fremtidens løsninger. Indenfor daget Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og NanoFOOD-konsortiet under iNano centret, kan du i særdeleshed hente specialiseret viden.

Uddannelser indenfor fødevarer

På fødevareområdet er uddannelsesmiljøet i Aarhus i rivende udvikling. På Aarhus Universitet er en bacheloruddannelse og fire kandidatuddannelser indenfor fødevareområdet, og på Ingeniørhøjskolen, under Aarhus Universitet, findes en diplomuddannelse i jordbrugsteknologi.

Yderligere har Aarhus Universitet har en international sommerskole i fødevareudvikling i tæt samarbejde med en række virksomheder og fra 2018 igangsætter universitetet en diplomingeniøruddannelse i fødevareteknologi.