Sammen med Region Midtjylland, står byen for 42% af Danmarks samlede eksport på fødevareområdet

Samlet tegner det et meget spændende vækstscenarie for den danske fødevareklynge. For Aarhus og den midtjyske region er vækstudsigterne yderligere interessante, idet klyngen viden- og produktionsmæssigt er stærkest forankret og til stede i Midtjylland.

Internationalt førende virksomheder
Aarhus indtager en markant rolle på det internationale marked for fødevarer. Flere store fødevarevirksomheder har derfor valgt at placere deres virksomheder i byen. Europas næststørste mejerikoncern, Arla Foods, har hovedsæde i Aarhus. Byen huser også AarhusKarlshamn, Dupont og Danish Crown.

Førende fødevareklynge
Som fødevarerelateret virksomhed i Aarhus-området er der optimale muligheder for at udnytte stærke forskerkompetencer og udvikle fremtidens løsninger. Det østjyske område har den højeste koncentration af fødevarerelateret viden i Europa på tværs af hele værdikæden fra jord til bord. Teknologisk Institut har et stort omfang af avanceret testudstyr målrettet fødevaresektoren. Indenfor Aarhus Universitets iFOOD Aarhus University Centre for Innovative Food Research kan du hente specialiseret viden bl.a. inden for nanoteknologi, smag og forbrugeradfærd.

Forskerkompetencer
Som fødevarerelateret virksomhed i Aarhus-området er der gode muligheder for at udnytte de stærke aarhusianske forskerkompetencer og udvikle fremtidens løsninger. Indenfor det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og NanoFOOD-konsortiet under iNano centret, kan du i særdeleshed hente specialiseret viden.

Uddannelser indenfor fødevarer
På fødevareområdet er uddannelsesmiljøet i Aarhus i rivende udvikling. På Aarhus Universitet er der en bacheloruddannelse og fire kandidatuddannelser inden for fødevareområdet, og på Ingeniørhøjskolen, under Aarhus Universitet, findes en diplomuddannelse i jordbrugsteknologi.

Yderligere har Aarhus Universitet en international sommerskole i fødevareudvikling i tæt samarbejde med en række virksomheder og fra 2018 igangsatte universitetet en diplomingeniøruddannelse i fødevareteknologi.