Aarhus området har en stærk digital klynge, der har kritisk masse, hvad angår både tech virksomheder, forskning og uddannelse. Der er gennem de seneste 15 år opbygget erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner inden for følgende områder: Big data og datascience, Internet of Things (IoT), cyber security, brugerdreven design, sundheds-it, it til forsvars- og sikkerhedsindustrien, it til fødevareerhvervet og den biobaserede økonomi, spilindustri og animation, digitalt design og Fintech. Den stærke aarhusianske og midtjyske position er også funderet i en lang tradition for privat-offentligt samarbejde. Et samspil der blandt andet har resulteret i opbygningen et af landets største it-viden- og innovationsmiljøer – it-byen Katrinebjerg i Aarhus.  

Danmarks største it- og innovationsmiljø
I Aarhus er der 20.000 it-arbejdspladser inden for en radius af 10 kilometer og mange store it-virksomheder i Business Region Aarhus.

Danmarks største it- og innovationsmiljø ligger i Aarhus. Med et unikt udviklings- og innovationsmiljø samt en it-forskerpark, er bydelen Katrinebjerg Aarhus' it-kraftcenter. Der et tæt samarbejde mellem virksomheder, uddannelser og forskere. Alexandra Instituttet udfører banebrydende tværfaglig it-forskning, mens Incuba Science Park faciliteter videndeling mellem iværksættere. Herudover ligger Danmarks klynge for digitale teknologier, DigitalLead i it-byen Katrinebjerg.

Stor it-talentmasse
Aarhus Universitet har placeret Datalogisk Institut og Institut for Informations- og Medievidenskab på Katrinebjerg. Studerende på ingeniøruddannelserne i elektronik, IKT og sundhedsteknologi har også deres daglige gang her. Katrinebjerg har ca. 3.000 studerende, forskere, medarbejdere og virksomheder og er Danmarks førende it-vækstcenter.

Aarhus som Smart City
Det stærke samarbejde mellem offentlig og privat har også medvirket til, at Aarhus har placeret sig i førerfeltet blandt danske og europæiske ”Smart Cities” – et begreb, der dækker over byer, hvor den private sektor, den offentlige sektor, videninstitutioner og borgerne samarbejder om byudvikling. En byudvikling, hvor aktørernes samlede ressourcer kan bruges bedre og mere bæredygtigt både i økonomisk, social og miljømæssig forstand. 

Udvikling og kommercialisering af Smart City løsninger rummer et meget stort vækstpotentiale for Danmark– og  Business Region Aarhus er et ideelt sted for både danske og udenlandske virksomheder samt videninstitutioner til at udvikle og teste “Smart City” løsninger. Aarhus områdets styrke og attraktivitet på it og Smart City området illustreres blandt andet også af tilstedeværelsen af udenlandske it-virksomheder som Apple, Google, WMware, Ebay, Netflix, IBM og Uber – samt et stadig stigende antal udenlandske virksomheders og kapitalfondes investeringer i/opkøb af aarhusianske og midtjyske it-virksomheder. 

Aarhus var den første by i Danmark til at åbne en open data portal, er stærkt engageret i internationalt samarbejde både gennem deltagelse i EU-projekter, men også ved at være repræsenterede i toneangivende internationale netværk som Open and Agile Smart Cities og IoT-Forum. Samtidigt har vi skabt Internet Week Denmark, der er én af Danmarks største digitale begivenheder og som i 2021 afholdes for 7. gang.

En skandinavisk tredje vej
Uden for Danmark betragtes Smart Aarhus’ tilgang til digitaliseringen af byen som ”en skandinavisk tredje vej” baseret på involvering af partnere, brugere og borgere. Det adskiller sig fra både den mere kommercielle amerikanske og den mere statsstyrede asiatiske tradition for byudvikling. Desuden spiller social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed en central rolle – både i Skandinavien og i Smart Aarhus’ tankesæt.  

Projekterne i Smart Aarhus skal skabe betingelserne for en livskraftig digital økonomi med nye forretningsområder og flere arbejdspladser til gavn for både by, borgere og erhvervsliv. Det skal blandt andet ske ved at skabe gode vilkår og synlighed om nye, lovende projekter.


Hvis du er interesseret i at være med til at forme Aarhus’ digitale fremtid eller vil vide mere om Smart Aarhus kan du læse mere her:

Mere om Smart Aarhus her

Se beskrivelsen af Smart Aarhus fra California Management Review her.