Der er 5.670 kreative virksomheder i Region Midtjylland, hvilket udgør 12 procent af det samlede antal virksomheder i regionen, og på landsplan står alle de kreative erhverv for ni procent af eksporten – mens andelen i Region Midtjylland er 14 procent.

Aarhus har en lang række stærke klyngemiljøer inden for de kreative erhverv. Derudover eksisterer en række tværgående kreative miljøer såsom kontorfællesskaber, iværksætternetværk og bymiljøer, som organiserer sig sammen og udnytter deres mangeartede kreative ressourcer. Det skaber værdi ikke blot for dem, men også for erhvervslivet i byen.

Den digitale visuelle klynge
Med en national omsætning på 126 mia. (2015) er den digitale visuelle branche blevet en vækstskaber – og Aarhus bidrager med et stærkt innovativt miljø, der markerer sig internationalt og skaber masser af arbejdspladser. Væksten i Region Midtjylland er langt over landets øvrige regioner og udmærker sig derudover med et iværksættermiljø, der vækker international opmærksomhed.

Med strategien The Big Picture har Filmby Aarhus lagt en strategi for den digitale visuelle branche frem mod 2020. Her er udvidelse af selve Filmby Aarhus med 4.400 m2 igangsat i 2018, der er skabt et inkubatormiljø i Ideas Lab og igangsat en lang række projekter i samarbejde med internationale partnere. I september 2018 blev branchefestivalen THIS introduceret, som supplerer de begivenheder, der allerede findes i Aarhus som fx den succesfulde fem dage lange festival Internet Week Denmark, der afholdes hvert år. Region Midtjylland har med Game Hub Denmark i Grenå, Arsenalet i Viborg, Filmby Aarhus og Interactive Denmark et solidt grundlag for samarbejde på tværs af regionen, initiativer der hver for sig og sammen styrker den digitale visuelle klynges vækstgrundlag.

Musik og lyd
Musikmiljøet i Aarhus er et kreativt erhverv i vækst, der omsætter for 1,8 mia. om året med ca. 2.500 musikere og over 1.000 fuldtidsansatte. Aarhus har på nationalt plan et ry som en stærk musikby både på grund af sin historik, talentmasse og et professionelt produktionsmiljø. Promus (Produktionscentret for Rytmisk Musik) arbejder på at styrke det aarhusianske musikmiljø blandt andet gennem oprettelsen af netværket Music City Aarhus, der har til formål at koble musikkens aktører tættere sammen med erhvervslivet. Lydhavnen er et eksempel på, hvordan en række af byens professionelle lydfolk har samlet sig i et fællesskab, hvilket styrker branchen på grund af det øgede netværk og udveksling af kompetencer.

Mode og arkitektur
Mode står for den største del af omsætningen inden for de kreative erhverv, og Region Midtjyllands modevirksomheder står for størsteparten af den danske modebranches samlede omsætning. Alene i Aarhus Kommune er der 350 moderelaterede virksomheder, hvor det primære epicenter ligger i Balticagade, hvorfra mange nye virksomheder udspringer.

Dansk arkitektur er en international styrkeposition, og mange af arkitektvirksomhederne i Aarhus er markedsledende indenfor digitalisering af arkitektur og byggeri. Aarhus og Region Midtjyllands arkitekter er med til at udvikle byer på kreativ og bæredygtig vis og bidrager dermed til at løse nogle af de udfordringer, som Danmark såvel som resten af verden står overfor.

Aarhus er en fantastisk rekrutteringsplatform. Både fordi Arkitektskolen leverer stærke kandidater, men også fordi byens andre uddannelsesinstitutioner er stærke.
Bente Damgaards, Schmidt, Hammer, Lassen Architects