Aarhusområdet og Østjylland er begunstiget af, at en lang række transport- og logistikvirksomheder ligger i området. Det hænger naturligt sammen med Aarhus’ geografiske placering centralt i landet, tæt ved både motorvejsnet og jernbane og ikke mindst ved Aarhus Havn. Det hænger også sammen med koncentrationen af virksomheder i Business Region Aarhus og resten af Jylland, som har behov for attraktive transportløsninger af gods.

Aarhus Havn
Aarhus Havn er Danmarks største containerhavn og havn for korn og foderstoffer. Store dele af det gods som importeres og eksporteres til og fra hele verden, kommer igennem Aarhus Havn.

Området omkring havnen er – med sine 150 virksomheder – meget mere end skibe og containere. Over 4 % af den samlede beskæftigelse i Aarhus Kommune er ifølge Aarhus Havn relateret til enten aktiviteterne på Aarhus Havn eller afledte virkninger for følgeindustrier mv.

Aarhus Havn er desuden en betydelig færgehavn. Molslinjen betjente over 1,3 mio. personbiler i 2019.