Nogle af de opgaver, du kan bruge os til:

Hjælp til nyt domicil og udvidelse
Vi assisterer gerne med at finde rette placering - ejendom eller grund - og være indgang og bindeled for en proaktiv sagsbehandling i Aarhus Kommune, blandt andet grundsalg og byggesag.

Netværk og erhvervskontakter
Vi giver gerne overblik og kan sætte din virksomhed i kontakt med relevant beslutningstagere, initiativer, fora, samarbejdspartnere, nøglepersoner og rådgivere, som kan lette indgangen til Aarhus.

Rekruttering og efteruddannelse
Vi kan hjælpe dig med at finde den rette kvalificerede arbejdskraft til din virksomhed og etablere kontakt til videns-, forsknings-, og uddannelsesinstitutioner.

Kvalificering af business casen
Vi assisterer gerne med information og analyser til at kvalificere business casen for investeringen i Aarhus. Aarhus udvikler sig hele tiden, og vi drøfter og igangsætter også gerne initiativer, som er nødvendige for investeringen.

Erhvervsservice og tilskudsordninger
Særligt for SMV’ere findes en lang række servicepakker, tilskudsordninger og lign. til udvikling af din virksomhed. 


Alle henvendelser og sager behandles fortroligt.