Nogle af de opgaver, du kan bruge os til:

 • Hjælp til nyt domicil og udvidelse
  Vi assisterer gerne med at finde rette placering - ejendom eller grund - og være indgang og bindeled for en proaktiv sagsbehandling i Aarhus Kommune, blandt andet grundsalg og byggesag.

 • Netværk og erhvervskontakter
  Vi giver gerne overblik og kan sætte din virksomhed i kontakt med relevant beslutningstagere, initiativer, fora, samarbejdspartnere, nøglepersoner og rådgivere, som kan lette indgangen til Aarhus.

 • Rekruttering og efteruddannelse
  Vi kan hjælpe dig med at finde den rette kvalificerede arbejdskraft til din virksomhed og etablere kontakt til videns-, forsknings-, og uddannelsesinstitutioner.

 • Kvalificering af business casen
  Vi assisterer gerne med information og analyser til at kvalificere business casen for investeringen i Aarhus. Aarhus udvikler sig hele tiden, og vi drøfter og igangsætter også gerne initiativer, som er nødvendige for investeringen.

 • Erhvervsservice og tilskudsordninger
  Særligt for SMV’ere findes en lang række servicepakker, tilskudsordninger og lign. til udvikling af din virksomhed. 


Alle henvendelser og sager behandles fortroligt.